Spreektekst Brabant Beweegt sportagenda

In de Nederlandse politiek heeft men vaak de neiging zich vaag of wollig uit te drukken, wat mijns inziens enkel dient om ware bedoelingen te verbergen of kritische vragen te omzeilen.

Welnu, voorzitter, deze sportnota staat werkelijk bol van ambtelijke vage en wollige taal. Hoe maak je keuzes bereikbaar voor de Brabander? Nou niet met dit document.

Wat zijn de kerntaken van de Provincie? Provincies zijn verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, de bereikbaarheid van hun regio en het regionaal economisch beleid. Maar u vindt hier toch weer een sluiproute om een beperkte kliek subsidieontvangers van alle kanten rijkelijk te bedienen. U legt allerlei verbanden die u inderdaad helpen in het verdelen van euro’s.

Maar de sport is hier niet bij gebaat.

De top 10 sporten van Nederland wordt al gesubsidieerd door NOC/NSF, rijksoverheid, provincie, gemeenten en diverse sponsors met een dikke portemonnee. Dít is subsidiëren aan hen die het eigenlijk niet nodig hebben, omdat ze al van diverse kanten gesteund worden. Wellicht makkelijk qua uitvoering, maar échte meerwaarde voor de Brabantse burger wordt hier niet mee gecreëerd. De PVV heeft hierover vragen gesteld in februari 2016, wij maken ons er echt zorgen over dat bv sportevenementen de provincie ook weer gaan zien als pinautomaat.

De evaluatie geeft een gemiddeld positief beeld, maar wat doet u daadwerkelijk met een evaluatie? Het zou transparant zijn dat u duidelijke omschrijft wat u gedaan heeft naar aanleiding van een dergelijke evaluatie. Nu is het echt een zoekplaatje.

Nu gooit u het op vier sportlijnen waarvan wij aangepast sporten de enige echte belangrijke poot vinden. Al haast u zich door weer een link te leggen met Sociale veerkracht. Dat leidt af van waar het om zou moeten gaan, te weten het deelnemen aan sport voor mensen met een beperking. Die sporters lopen tegen problemen aan juist omdat het vaak bovenregionaal is georganiseerd. Ik heb zelf een slechtziende dochter die in haar basisschooltijd vanuit Etten-Leur alleen naar show down kon, in Breda om half 10 avonds.En dan de andere ochtend weer om 7 uur opgehaald worden voor school in Rotterdam, lekker verantwoord sporten heet dat.

Voetbalverenigingen die hun G-voetbal soms niet in stand kunnen houden omdat vervoersfaciliteiten onbetaalbaar worden, daar zou u de ondersteuning veel meer op moeten richten.

Talentenontwikkeling, evenementen en innovatie en technologie zijn volstrekt kansloze kreten op gebied van sport. Die geven u wel de gelegenheid om een subsidiekapstok te creëren waar wij later tijdens onze controletaak weer mee om de tuin geleid kunnen worden.

Beter zou zijn om samen met gemeenten een langere doorkijk te maken en te kijken wat er met verenigingen staat te gebeuren. Steeds minder vrijwilligers en de steeds groeiende lasten maakt o.a. dat er gekeken moet worden naar verder weg dan 2020. Multifunctioneel gebruik van gebouwen bijvoorbeeld, het ruimtelijk ondersteunen van verenigingen die buiten de oevers durven denken in hun zoektocht naar overleven. Denk in kansen voor verenigingen om op de langere termijn te kunnen overleven in een veranderende behoefte aan sport. Provincie richt u nou gewoon op de breedtesport en gehandicaptensport, in plaats van de zoveelste in het rijtje te zijn die zich op de topsport richt. Samenvattend voorzitter:

Sport draagt bij aan een bruisend leef- en vestigingsklimaat, daar is de PVV het helemaal mee eens. Maar waarom zoveel nadruk op de topsport? Sport voor alle Brabanders, daar gaat het om.

Voorzitter, de Brabanders zitten niet te wachten op ambitieuze sportplannen waarin allerlei netwerkjes mee gebaat zijn. Zelfs voor uitleg van beleid vindt men aanleiding om er maar dinertje tegen aan te gooien - van subsidiegeld wel te verstaat. Wij hebben hier ook vragen over gesteld.

College, kom nu maar eens met een Brabants 'wir schaffen das' om samen met de gemeenten tot een Brabantbreed plan van aanpak te komen om schoolzwemmen volop terug te brengen, te zorgen voor voldoende trapveldjes, fietscrossbanen, gymzalen en speeltuinen, en sportverenigingen met gehandicapten te helpen. In plaats van nietszeggend meeliften op de topsportevenementen die vooral leuk zijn voor de bestuurlijke netwerkclubjes eromheen.