Spreektekst bij actuele motie 'Daadkracht optreden bij Veerkrachtig Bestuur in Brabant'

Voorzitter,

de PVV heeft een heldere mening over het dossier Veerkrachtig bestuur, zoals dat chique heet.

Het is niet aan de provincie om herindelingen op te leggen. Het is aan de provincie om de wens van de inwoners te respecteren.

We hebben dan ook bij de behandeling van het bestuursakkoord een motie ingediend, om herindelingen alleen toe te staan ná steun via een volksraadpleging.

De PVV heeft eerder geconstateerd dat het project 'herindelen' zoals wij dat liever noemen, mislukt is.

Meningen van grote meerderheden worden in de wind geslagen, en de aanlevering van de gemeentelijke visies die eigenlijk per 1 juli 2015 was beoogd, vervolgens uitgesteld naar 1 juli 2016, is nog steeds niet compleet.

De PVV vindt daadkrachtig optreden in dit dossier, zoals de motie stelt, ook heel belangrijk.

Maar de daadkracht die wij voor ogen hebben, betekent dat het college de planning rondom het herindelen moet laten varen, en gemeentes op basis van de mening van haar inwoners vrijheid en ruimte geven om zelf na te gaan of herindelingen, fusies, splitsingen of samenwerkingsverbanden aan de orde zijn.