Spreektekst ontwerpbegroting ODBN

Voorzitter, de PVV-fractie heeft enkele opmerkingen bij deze ontwerpbegroting.

Allereerst over de inzet van gedeputeerde Van den Hout in het DB; hoe kan het dat er met maximale inzet van Gedeputeerde toch nog zoveel zienswijzen nodig zijn? Mist hij overtuigingskracht, is hij goed voorbereid en consequent aanwezig bij alle DB vergaderingen? Graag een reactie.

In de ontwerpbegroting is sprake van een substantiële voorinvestering vanuit de ODBN voor de ICT-voorzieningen voor de invoering van de Omgevingswet, maar dat hiervoor nog geen extra budget wordt gereserveerd. Aangezien het al duidelijk is dat het digitale stelsel voor de Omgevingswet in 2017 en 2018 opgetuigd moet worden en dit voor zowel de frontoffice als de backoffice systemen ingrijpende gevolgen zal hebben, is het dan niet vanuit het voorzorgsbeginsel verstandig om nu toch alvast extra budget te reserveren?

Verder is er een tekort van 1 mln per jaar voor Nb-wetvergunningen, hoe wordt dit opgevangen?

Voor Samen Sterk in het Buitengebied, de SSIB, is in de begroting 2017 geen rekening gehouden met een bijdrage. Ik citeer “Mogelijk wordt in 2016 door de deelnemers besloten de inzet op SSIB in 2017 door te zetten.” Wanneer komt er duidelijkheid over de SSIB? Zijn er mogelijkheden om de inzet van de SSIB te intensiveren? Is de gedeputeerde bereid te kijken naar mogelijkheden daarvoor in overleg met bestuurlijke partners? Graag duidelijkheid hierover.