Spreektekst Cofinanciering Europese Programma's derde tranche investeringsagenda

Vorig jaar is er 15 miljoen subsidie ter beschikking gesteld en met voorliggend Statenvoorstel vraagt dit college aanvullend een bedrag van 37 miljoen euro aan subsidie ter beschikking te stellen. Wat heeft de eerder verstrekte subsidie echter concreet opgeleverd?

Duurzaamheids- en klimaatonzin die in alle programma's terugkomen, maar vooral de Brusselse beleidseisen en regelzucht en de nep-multiplier, omdat de belastingbetaler de provincie betaalt, de gemeente, de waterschappen, het Rijk en de EU via afdrachten.

In het jaarverslag 2015 van het EU-programma Interreg is bijvoorbeeld te lezen dat de private projectpartners 13% financieren en de belastingbetaler de overige 87%! Het multiplier-effect zorgt ervoor dat de belastingbetaler zijn portemonnee wordt leeggeroofd.

Voorzitter, laat één ding duidelijk zijn: voor de PVV is het terughalen van Brabants belastinggeld uit Brussel een belangrijk punt.

Maar zoals we duidelijk in ons programma hebben verwoord, moet dat alleen indien de betreffende projecten ook zonder EU-subsidie zouden worden uitgevoerd en zonder toe te geven aan Brusselse beleidseisen en regelzucht.

En dit college heeft aangegeven dat deze projecten zonder EU-subsidie niet worden uitgevoerd, dus dan zijn ze blijkbaar ook niet belangrijk genoeg voor Brabant.

Stemming: tegen.