Spreektekst Uitvoeringsprogramma Biobased Delta

Voorzitter, het is tegenstrijdig dat er ruim 9 miljoen euro vanuit de provincie nodig zou zijn om de transitie naar een biobased economy te bewerkstelligen, terwijl de markt al 200 miljoen heeft geïnvesteerd in de periode 2014 - 2015 en een investeringsvolume van 600 miljoen is beoogd. Hoezo pakt de markt het dan nog niet genoeg zelfstandig op?

Het bedrijfsleven zal nooit dingen zelfstandig oppakken als de provincie Noord-Brabant maar met zakken geld blijft schuiven. Subsidie maakt lui en staat innovatie in de weg. Het loont voor het bedrijfsleven in Brabant om al snel te reppen over een 'onrendabele top', omdat de vermogende provinciale pinautomaat oftewel de gedeputeerde Pauli met zijn handgeld de investering en risico dan wel met belastinggeld overneemt. Blijkbaar ziet het bedrijfsleven iets in deze sector gezien de reeds gedane investering van 200 miljoen euro en is er geen aanjaagbedrag van de provincie nodig om ambities waar te maken. Maar gratis geld laten ze natuurlijk niet schieten.

Voorzitter, maar het is geen gratis geld. Met voorliggend Statenvoorstel wil dit college 9,1 miljoen euro beschikbaar stellen voor het Uitvoeringsprogramma Biobased Delta. 9,1 miljoen euro oftewel dit college wil een bijdrage van bijna 4 euro van elke Brabander. Wat vindt de Brabander hiervan?

En is het eigenlijk wel een provinciale financiering of is het een ordinaire subsidie? In het Statenvoorstel staat:

1. ''De investeringsvraag die nu voor ligt is nodig om de uitvoering van ons beleid te continueren en een volledige revolverendheid te realiseren'' oftewel 100% revolverendheid.

2. ''een revolverendheid van 50% op het kennisprogramma''

3. ''Van de investering van € 9,1 miljoen is ongeveer 25% revolverend van het onderdeel kennisprogramma''.

Buiten de tegenstrijdigheden die staan in het Statenvoorstel is de realiteit nog even anders. Tijdens de themavergadering kwam naar voren dat slechts 25% revolverend is op het kennisprogramma, dus slechts 1,25 miljoen euro is revolverend en de resterende is 7,85 miljoen euro is een ordinaire subsidie. Voorzitter dat is een variant op verstoppertje spelen. De PVV vindt het belangrijk dat dergelijke financiële feiten transparant benoemd moeten worden in het Statenvoorstel. Graag een reactie van het college hierop.

In het voorstel wordt gesproken over wellicht 3000 banen worden gecreëerd. Voorzitter, waar zijn deze aannames op gebaseerd? De PVV verneemt graag van dit college op basis van welk onderzoek deze aannames zijn gedaan en hoe deze SMART kunnen worden gemaakt, zodat dit soort populistische uitspraken niet langer een vrijbrief zijn voor dit college, maar controleerbaar worden voor Provinciale Staten.

Terugkomend naar de onrendabele top: In het Statenvoorstel staat: ''er blijft sprake van een onrendabele top die vanuit deze investeringsagenda wordt gefinancierd''. Voorzitter, dit is in strijd met de vier ijkpunten uit de financiële investeringsagenda die zegt dat investeringen geen gaten mogen opvullen. Graag een reactie van de gedeputeerde hierop.

Tot zover voorzitter.