Spreektekst Burap 2016

Voorzitter, we bespreken vandaag de bestuursrapportage 2016, een alles-in-een statenvoorstel. In plaats van een rapportage over de voortgang van de begrotingsplannen 2016 ligt de nadruk op een hele reeks begrotingswijzigingen en besluiten we behalve over de voortgang ook vooral over die vele begrotingswijzigingen en over een nota reserves.

Voorzitter, een gedegen en onderbouwde rapportage waar de voortgang goed wordt verantwoord zien we hier helaas nog niet. Maar afrekenbaarheid was niet de sterkste kant van dit college want concrete afrekenbare doelstellingen zijn nergens geformuleerd.
Vervolgens zijn de geformuleerde prestatie-indicatoren ook niet heel tastbaar.

Want de op te leveren prestaties van deze provincie worden vooral uitgedrukt in aantallen onderzoeken, rapporten, afwegingenkaders voor duiding, georganiseerde transitie-arena's, verbindingen, meerjarenprogramma's, projectplannen, subsidiebeschikkingen, en opdrachtverleningen. Oftewel, een hoop papiergeschuif en bijeenkomsten organiseren, maar wat koopt de burger daar nou voor?

Waar zijn in deze provincie de ambities voor dringend noodzakelijke kilometers op te leveren asfalt?
Waar zijn in deze provincie concrete doelen voor aantallen op te pakken drugsafvaldumpers?
Waar is hier concreet de doelstelling van openbaar vervoer waarbij geen overvolle bussen rijden die de mensen bij de halte laten staan? Waar is de streefwaarde om ondernemers nu en vandaag vooruit te helpen met vergunningen en plannen, in plaats van misschien over een jaar en van de kast naar de muur?

Dit college voorzitter, zweeft hoog boven de werkelijkheid. Dit college moet er niet zijn ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Ze moet geen stapels rapporten schrijven, maar aan de slag gaan.

Voorzitter, als de prestatie-indicatoren een ongemakkelijke waarheid laten zien, worden ze gemakshalve zelfs maar gewoon geschrapt. Beter Benutten prestatie-indicatoren worden bijvoorbeeld geschrapt vanwege de leesbaarheid.
En dan hebben we de kostendekkingsgraad van het openbaar vervoer. Voor dit socialistische college is openbaar vervoer een heiligdom en dat heiligt hier in huis kennelijk alle middelen. Dús mag het onrendabel zijn, het mag de burgers desnoods tot aan de bedelstaf brengen, desnoods wordt het spaar-en infrafonds voor de wegen leeggeplunderd en alles aan HOV lijnen en dubbele busbanen uitgegeven: zolang de socialistische droom maar wordt gerealiseerd. En als de cijfers dan wat ongemakkelijk worden, dan schrapt men ze hier gewoon uit de boeken.

Voorzitter, onzinsubsidies stapelen zich in deze toren op: terwijl de Nederlandse en dus ook de Brabantse belastingbetalers zwichten onder de belastingdruk en de burgers volledig financieel uitgekleed worden, stapelen de uitgaven aan de grootst mogelijke flauwekul zich op. In plaats van handhavers, vaklieden, wegenbouwers en opsporingsbeambten die Brabant voor de provinciale kerntaken nodig heeft worden vooral beleidsschrijvers en communicatiedeskundigen aangesteld. In plaats van geld te stoppen in wegen waarop kan worden doorgereden, worden de euro's driftig uitgegeven aan living lab experimenten. Open deuren worden daarbij gepresenteerd als waren het de meest briljante uitvindingen. De designbrillen bestuurders die de living labs als kleren van de keizer aanbidden kunnen hun geluk niet op. Wat zou een realiteitsbelevenis goed zijn voor deze theorieboekenambtenaren.

In plaats van basaal en degelijk natuurbeheer en waterbeleid gericht op bescherming, wordt het geld vooral aan nog meer klimaathysterie en tekentafelnatuur uitgegeven.

Voorzitter, hoe onzinnig een plan ook is, de enige eis die dit college stelt aan projecten waar zij het belastinggeld als een kolkende rivier naartoe laat stromen is dat de plannen bol staan van fraaie newspeaktermen als living lab, triple helix, kringloopeconomie of social resilience.

Inhoud, nut en noodzaak en daadwerkelijke meerwaarde zijn kennelijk totaal niet meer van belang bij de besluitvorming. Neem nou zo'n voorbeeld als 'duurzame energie en energietransitie', waar de streefwaarde van 2000 banen in de solar industrie dramatisch naar beneden wordt bijgesteld naar 900. De klinkende beloftes om economische rendementen, revolverende investeringen en duizenden banen vliegen ons om de oren als de miljoenen euro's kostende ronkende plannen van het college langskomen. Keer op keer moet worden geconstateerd dat resultaten uitblijven. Maar ook de klimaatideologie is hier heilig, en het doel heiligt ook hier alle middelen. Zonnepanelen en windenergie zullen in Brabant echter nooit, maar dan ook nooit rendabel zijn, en ze functioneren op subsidie.

En terwijl het geld driftig wordt uitgegeven aan onzinprojecten, klimaatindoctrinatie, nepnatuur en via een energietransitie de mensen straatarm maken, bestaat er achterstand bij de uitvoering van wegen.
Zet de schop in de grond en ga aan de slag met die wegen. Elke dag uitstel is nadelig of zelfs rampzalig voor Brabant. Al dat hautaine gepraat over ambities en innovatie en Brabant als een Europese topregio zijn niets waard, want Brabantse wegen mogen van dit college dichtslibben, automobilisten stilstaan en daarmee de economie langzaam doodbloeden.
Brabant als Europese stopregio.

Voorzitter over de nota reserves nog enkele punten.

Het programma idop's is nog niet afgerond, en toch wil het college de reserve opheffen. Dat lijkt ons geen goed idee.

Over de risicoreserve en het weerstandsvermogen wordt gesteld dat de omvang ervan moet worden bezien in het licht van de GS-nota risicomanagement en weerstandvermogen uit juli 2014. Maar voorzitter, sinds juli 2014 is er heel veel gebeurd.
Er is heel veel kapitaal verschoven in de provincie. Er zijn risicovolle grote leningen uitgezet, er zijn fondsen ingericht, het volume investeringsmiddelen is gegroeid en in de begroting ingerekend. Kortom, vele gebeurtenissen die maken dat de toen vastgestelde uitgangspunten misschien wel helemaal niet meer toereikend zijn. De vraag aan het college is dan ook zijn de zijn de uitgangspunten voor de hoogte van risicoreserve en het weerstandvermogen gezien de vele ontwikkelingen rondom kapitaal en kapitaaltransacties van de afgelopen jaren nog wel actueel?