Spreektekst Verordening natuurbescherming

Voorzitter, weliswaar is deze verordening volgens GS beleidsneutraal opgesteld, maar een groot deel van dat bestaande beleid kan de PVV zeker niet onderschrijven, zoals stikstofbeleid, Natura2000 en Brabant Uitnodigend Groen (BrUG). Bovendien sluiten de doelen ook aan bij de ambities van BrUG en het Bestuursakkoord, waar de PVV niet achter staat. Bijvoorbeeld art. 1.4 lid 2 (zie ook artikelsgewijze toelichting) wat omwille van Brusselse Natura2000 regelzucht weer zware eisen oplegt aan onze Brabantse boeren: per 2027 moeten alle stallen voldoen aan emissiereductie eisen, anders moeten deze buiten gebruik worden gesteld. En nu wil de gedeputeerde nog verder gaan door al per 2020 deze eisen aan boeren op te leggen, wanneer stopt u onze Brabantse boeren gezinsbedrijven het werk onmogelijk te maken? Wanneer stopt GS nu eens met buigen voor Brussel?

Voor wat het onderdeel jacht betreft: aansluitend op eerdere discussies dat nadere beperkingen van hobbyjacht niet mogelijk zouden zijn, willen wij toch kijken naar de zeer beperkte beleidsruimte hiervoor. In dit kader heeft GS een aantal randvoorwaarden opgenomen om richting te geven aan de faunabeheereenheden, bijvoorbeeld dat ze moeten beschrijven wat het maatschappelijk belang is van de uitoefening van de jacht. Kan dat 'richting geven' niet steviger worden ingezet, in plaats van alleen een beschrijving van maatschappelijke belangen. Dit onderdeel is uitgewerkt in artikel 5.8 sub b, maar is nogal vaag omschreven. Wat moet concreet worden verstaan onder 'maatschappelijke belangen', waarop worden deze beoordeeld, aan de hand van welke criteria? Kan dan ook onder die maatschappelijke belangen het belang van dierenwelzijn worden verstaan, dan wel het enkel inzetten van jacht als laatste redmiddel en prioriteit geven aan diervriendelijke alternatieven?

Met deze verordening wordt ook de Verordening ophokplicht duiven ingetrokken. Welke afspraken zijn er nu gemaakt met duivenmelkers en jagers om te voorkomen dat sport-duiven in het jachtseizoen worden afgeschoten? En heeft GS hierbij rekening gehouden met Brabant als grensprovincie, nu de Belgische duivenbond juist heeft opgeroepen tot een ophokplicht voor sportduiven, is er iets met België afgestemd om te voorkomen dat sportduiven aan weerszijden van de grens per ongeluk worden afgeschoten?[1]

Stemadvies: tegen, omdat verordening deels gebaseerd is op ambities die wij niet steunen.

[1] http://www.standaard.be/cnt/dmf20161213_02623557?_section=61464442&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=middagmail&M_BT=273117778423&adh_i=269cc1744323f69d1d9e117f79c60cee&imai=