Spreektekst Slotnota 2016/1e wijziging 2017

Voorzitter, de PVV wil in dit agendapunt de 'slotnota 2016 en begrotingswijziging 2017' graag enkele beschouwende slotwoorden kwijt.

Wij vatten daarmee het beleid van dit college samen. Het rampzalige en desastreuse beleid van dit college welteverstaan.

Want voorzitter, van perspectiefnota tot slotnota, telkens opnieuw kan enkel en alleen geconcludeerd worden dat het college duurzaam doordendert richting een gifgroene EU-heilstaat. Een beetje doordenderen op de Brabantse wegen zit er daarentegen niet in voor degenen die dit eurofiele feest moeten betalen.

Intussen vindt een geleidelijke en slim weggemoffelde kapitaals- en machtsoverdracht naar Brussel plaats, én buitelen de bestuurders in deze provincie over elkaar heen om te laten zien wie het meeste deugt. Méér windmolens, meer EU, en een luidkeels 'wir schaffen das'.

En daarmee werkt déze politieke elite willens en wetens mee aan het kapotmaken van wat onze eigen Brabantse burgers hebben opgebouwd.