Spreektekst ODZOB-BIZOB

Bij dit voorstel vraagt GS aan PS om geen wensen of bedenkingen te uiten richting het Algemeen Bestuur van de ODZOB over de deelname in de Stichting BIZOB. De PVV fractie wil echter wel een bedenking uitspreken bij dit voornemen.

GS noemt in haar onderbouwing dat “borging van duurzaam inkopen” een kwalitatief voordeel is bij deelname in de stichting BIZOB. De ODZOB zou in haar inkoopbeleid voorwaarden hebben staan voor duurzaam inkopen. Uit de door onze fractie gestelde technische vragen komt hierover naar voren dat de omgevingsdienst bij inkopen “de milieuaspecten” in acht moet nemen. Verder stelt het betreffende artikel uit het inkoopbeleid van de ODZOB: “De Omgevingsdienst heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. De Omgevingsdienst streeft er naar om zoveel mogelijk duurzaam in te kopen. Duurzaam inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces.”

Nergens blijkt verder uit wat hier nu concreet wordt bedoeld met ‘duurzaam’ of welke sociale en milieuaspecten dit betreft, noch hoe de “voorbeeldfunctie” vorm zou moeten krijgen. Ook de gegeven voorbeelden bieden geen nadere criteria. Onduidelijk is welke sociale- en milieuaspecten, kan GS dit nader verduidelijken?

Zijn dit dan de voorwaarden waar BIZOB mee moet gaan werken in haar opdracht? Waaraan zal worden getoetst of aan de voorwaarden van de ODZOB is voldaan? Wat is hier de specifieke betekenis van duurzaamheid? En wat mogen dit streven en deze ‘voorbeeldfunctie’ eventueel extra gaan kosten?

Betekent ‘duurzaam’ hier weer louter naar de pijpen dansen van de klimaatmaffia? Bijvoorbeeld de vorig jaar afgesloten samenwerking tussen ODZOB en BIZOB voor de inkoop van “duurzame energie” met als opgave om in 2025 “energieneutraal” te zijn. Hierbij werd in een gezamenlijk persbericht[1] gerefereerd aan een onderzoek van de ecoterroristen van Greenpeace en werd er gesproken over het serieus nemen van de “klimaatcrisis” door als gemeenten “duurzame energie” af te nemen van “groene energieleverancier” Greenchoice.

Dit bedrijf, waar een GroenLinks politica een dubbele pet[2] had als raadslid en directeur-grootaandeelhouder[3], werd eerder door de NMa beboet voor het verduisteren van miljoenen euro’s van klanten en later ook nog door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof[4] veroordeeld wegens wanbeleid.[5] Als dit de bedoeling is van het ‘duurzaam inkopen’ waar BIZOB voor staat, dan heeft de PVV fractie zeer ernstige bedenkingen bij dit voorstel.

Tot slot: heeft GS becijferd in hoeverre er sprake is van financieel voordeel ten opzichte van de huidige situatie, of is dit slechts gebaseerd op een aanname?

Stemming: tegen (wel bedenkingen)

[1] http://www.bizob.nl/assets/structured-files/4Nieuws/PERSBERICHT%2020%20september%20Zuidoost-Brabant%20gaat%20voor%20groene%20energie1.1.pdf

[2] https://www.geenstijl.nl/3109721/groenlinks_politica_verzweeg_f/

[3] https://www.geenstijl.nl/4069801/oeps_judith_bokhove_groenlinks/

[4] https://fd.nl/frontpage/ondernemen/596994/ondernemingskamer-grijpt-hard-in-bij-energiebedrijf-greenchoice

[5] http://www.telegraaf.nl/dft/geld/consument/article20786580.ece