Spreektekst Deelname aan vereniging Vanguard Initiative

´Netwerken op Europese schaal. Vaak gaat het erom wie je kent. ´ aldus de informatie op de Brabantse website over het Vanguard Initiative (VI). Het gaat er helaas vaak niet om wát je kunt, maar wíe je kent, zo ook in Brussel.

De PVV Noord-Brabant was verheugd toen dit college in februari van dit jaar aangekondigde om de provincie Noord-Brabant terug te trekken uit de netwerkorganisatie Assembly of European Regions (AER). Dit betekende echter een gat in de eurofiele hobbykalender van dit college. Met voorliggend voorstel vraagt het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten dan ook om geen wensen of bedenkingen te hebben bij deelname aan een nieuw netwerk: het Vanguard Initiative.

Maar wat is nu Vanguard? En op basis waarvan zou de provincie Noord-Brabant moeten participeren aan het zoveelste Europees netwerk? Oftewel, om met de kritische vragen van de SP-fractie in de Tweede Kamer door te gaan: ‘’op basis waarvan wordt het Vanguard Initiative als succesvol beschouwd en welke samenwerkingen hebben inmiddels tot succesvolle pilotprojecten geleid?’’

Het Vanguard-initiatief is in januari 2014 opgericht naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie. Het juridisch formaliseren is volgens de Vanguard-website nodig om zo een samenwerkingspartner met de Europese Instelling te worden.

Met voorliggend voorstel wordt de PVV gevraagd geen wensen en bedenkingen te hebben over de toetreding van dit college tot Venguard 2.0, inclusief lidmaatschapsgeld op basis van de statuten (deze statuten zijn overigens na te lezen op de website van de provincie Zuid-Holland, waar ze wél bij het Statenvoorstel zijn gevoegd).

Voorwaarde van het lidmaatschap is volgens het statuut deelname aan tenminste één kernactiviteit van het Vanguard-initiatief. En de belangrijke doelstellingen van Vanguard zijn volgens het statuut:

- stimuleren en ondersteunen van een strategische dialoog tussen leden met de Europese instellingen

- betere synergiën tussen regionale, nationale en Europese instrumenten.

- bijdragen aan de interregionale Europese clusterbeleidontwikkeling door interregionale samenwerking.

En daarmee wordt Brabant een marionet van Europese Commissiebaasje Juncker. De PVV heeft dus wel degelijk wensen en bedenkingen het deelname aan dit Europees netwerk.

Stemming: tegen