Spreektekst Begrotingswijziging 71/17 Naar een klimaatbestendig Brabant

Agenda 2030 van de Verenigde Naties met haar 17 sympathiek klinkende duurzame doelen is een vervolg op het misselijkmakend David Rockefellerspeeltje Agenda 92, op weg naar een wereldheerschappij dat in Nederland destijds werd geïntroduceerd door VVDer Pieter Winsemius en is voortgezet door Ed Nijpels, eveneens VVD, met bancaire ondersteuning van deugers als Herman Wijffels.

Agenda 2030 is een geweldige angstfabriek die juist an sich iets is om bang van te worden. Een klimaatsovjet met een klimaatgosplan: Centraal geleide klimaatplaneconomie met subsidiegestuurde staatsafhankelijkheid.

Dáárom hebben we bijvoorbeeld zogenaamd méér EU nodig, want de zogenaamde problemen worden tot ongekende proporties opgeblazen en dat kan je zogenaamd alleen op grote schaal aanpakken. Hoe verder de democratie weg van de mensen hoe beter: het referendum ligt niet voor niets uitgerekend door een übereurofiele partij als D66 via een grandioze 180 gradendraai aan diggelen.

Zelden is zoveel kapitaal met zo weinig moeite bij Henk en Ingrid uit de zak getrokken en bij een kleine elite terecht gekomen.

Gewoon omdat de mensen er in trappen, dag in dag uit voorgelogen en geïndoctrineerd door school, media en politiek. En is na de zure regen en het ozongat de klimaathysterie voorbij, dan komen biodiversiteit en fijnstof er al weer aan...

Jaarlijks 7-21 miljard euro, aldus minister Wiebes gisteren, tot 3000 euro per 2,2 personen tellend huishouden per jaar, met een effect hooguit emkele feitelijk niet meetbare duizendsten van een graad in 2100!

Groen en Links zijn in deze de nuttige idioten van het grootkapitaal, genialer had dit geboefte het niet kunnen verzinnen.

Klimaatbeleid heeft klimatoligisch geen enkele zin waar het om energiemaatregelen gaat, maar klimaatadaptatie, dus aanpassen aan de veranderende situatie, kan wel degelijk zinvol zijn in steeds extremer wordend weer.

Rob de Vos, te vinden onder klimaatgek.nl heeft voor zijn woonplaats Deurne, maar ook voor het vorig jaar zwaar getroffen Someren, de climate explorerstatistieken er bij gepakt. Dat kunt u ook, gewoon te downloaden op de site van het KNMI. En wat blijkt: er is geen enkele trend in extremere neerslag sinds 1910 te ontdekken.

Met de beste wil van de wereld niet. Rond 1940 was het daar meerdere malen zwaar raak. Ook behoort landelijk gezien geen enkele zomer sinds 2001 tot de droogste 5% sinds 1910! De vraag is dan ook op welk nepnieuws het college zich baseert. Vertelt u eens!

En wat blijkt op wereldniveau? Geen trends te zien op het gebied van neerslag, droogte, orkanen, bosbranden. Niets. Alleen in computermodellen die keer op keer falen, maar wel een nepweerbericht voor 2050 vol nepalarmisme uit kunnen braken. Op sommige plekken heerst droogte, op andere extreem veel regen en dat verandert al sinds mensenheugenis. De Sahel wordt momenteel natter en groener, Syrië droger en dor. Changing all the time...

Niet zelden, met name in Afrika, worden lokale effecten veroorzaakt door ontbossing, hetgeen een gevolg is van een gebrek aan fossiele brandstoffen als gas en kolen. Adaptatie is daar dus het eenvoudigst te realiseren met een mooie kolencentrale als er kolen zijn en een gascentrale als er gas te vinden is, zodat het bos kan herstellen en het weer weer normaler wordt en modderstromen voorkomen.

Maar ook hier hebben we lokale effecten. Door de mens!

In Brabant hebben we te maken met groeiende steden, dichtgetegelde openbare ruimte en tuinen, verwaarloosde riolen en via nepnatuurmaatregelen als opnieuw gekronkelde riviertjes, zaken die zorgen voor wateroverlast. Als je het over menselijke invloed hebt.... Daar heb je het! Zogenaamd extreem weer is dan een perfect excuus.

En wil je de stad wat koeler? Verf de daken wit, gebruik geen donkere stenen, zet wat bomen neer en gebruik lichter asfalt! Zo simpel kan het zijn! Graag een reactie op deze constateringen.

Wanneer het adaptatiegeld, een niet geringe 16 miljoen euro, besteed wordt aan waterveiligheid met inbegrip van herstel van vlotte waterafvoer bij zware neerslag en water vasthouden bij droogte, dan vinden wij dat prima. Maar in combinatie met de klimaatprietpraat in onderliggende stukken waarin ook nog eens begrippen als "Revolverend matchingbudget" voorkomen, dreigen wij toch af te zien van steun voor dit voorstel, bovendien is niet duidelijk waar de 13 miljoen aan besteed wordt. Kan de gedeputeerde hier meer duidelijkheid over verschaffen.