Spreektekst Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16

Voorzitter,

Als wij net zoveel asfalt op de N69-Westparallel zouden aanleggen als dat wij met dit voorstel ten behoeve van die windturbines mogelijk maken, dan was er met één klap met de hamer in plaats van een 2-baans sukkellaantje een heuse 4-baans snelweg gekomen. De PVV wordt al blij bij de gedachte.....

Maar helaas, asfalt aanleggen is alleen geen enkel probleem bij dit college en uw staten indien het doodlopende wegen zijn naar het doodlopende megalomane waanidee dat ‘windenergie’ heet. 

Alle projecten gaan hier mooi en makkelijk in één bundeltje, dan kun je de protesterende burger in één beweging wegvagen en je schandalige project waar al snel een kwart miljard euro aan belastinggeld vernietigd wordt fijntjes doordrukken in naam van de Valse Groene Profeet Ed Nijpels, de VVD-Goeroe van de Groene Leugen die Energieakkoord heet.

De burger heeft niets te vertellen, maar alles te betalen.

Als de burger de echte waarheid zou weten, dan stonden ze en masse met hooivorken klaar om de Valse Groene Profeten en Windcharlatans uit het nu nog prachtige Brabants Landschap weg te jagen.

Maar daar zal ik vandaag voor de afwisseling eens niet de nadruk op leggen.

De Staten gaan vandaag naar onze verwachting ontheffing verlenen aan het in de Wet Natuurbescherming verboden opzettelijk doden van vleermuizen en vogels, althans tenminste een aanzet daartoe geven. 

Een wet die er wellicht voor gezorgd heeft dat wij vlijtig vleermuizen-hop-overs bouwen, zoals over de N279 bij Veghel en over de nieuwe weg bij Boekel, waar geen geld was voor een dringend noodzakelijk fietstunneltje, maar wel voor 11 dassentunnels en zo’n vleermuizen-hop-over.

Een wet die er voor zorgt dat in Son, maar ook in Moerdijk geen kerken of andere gebouwen afgebroken mogen worden als er vleermuizen zitten. En dat is niet voor niets.

Paragrafen 3.1 en 3.5 van de wet natuurbescherming zijn duidelijk: je moet beschermde vogels en vleermuizen met rust laten: “Iedereen die zelfs maar per ongeluk een beschermd exemplaar doodt, overtreedt de wet. En als dat opzettelijk gebeurt, is het zelfs een misdrijf." Aldus de rechtbank in Breda in een zaak omtrent windturbines in de Sabinapolder afgelopen jaar.

Met de paragrafen 3.3 en 3.8 wordt de provincie toegestaan ontheffing te verlenen op de paragrafen 3.1 en 3.5

Wat zijn de gevolgen van uw mogelijke beslissing vandaag?

Dit voorstel zet aan tot het gelegaliseerd plegen van misdrijven. De rechter is wat dat betreft heel duidelijk. Maar het is niet alleen het doden van vleermuizen en vogels, maar ook de gruwelijke marteling die deze beestjes voor de kiezen krijgen. Een horror waar je maag van omdraait. U dreigt het toe te staan. U draagt er dan ook verantwoordelijkheid voor. Misdaad: dood na horrormarteling, gelegaliseerd in naam van Het Groene Geloof. Omdat u een doelstelling moet halen: 470 megawatt opgesteld windvermogen in Brabant, goed voor nog geen zesde van de productie van de Amer kolencentrale.

Hoe meer wetenschappelijke rapporten je leest, hoe moedelozer en vooral bozer je wordt.

Vleermuizen die niet meteen door de nagenoeg volledig met aardolieproducten geproduceerde wieken worden neergemept, wachten een nog veel vreselijker dood. Doordat de druk achter de wieken plotseling 10 tot 15 procent daalt wordt de lucht uit de longetjes van deze beestjes met grof geweld weggezogen. Een barotrauma heet dat, iets dat ook bij duikers bekend is wanneer zij te snel naar boven zwemmen. 

De tere bloedvaatjes in de erg gevoelige longen van de vleermuizen knappen, waardoor er bloed in de longen stroomt en de vleermuizen door verdrinking in hun eigen bloed een gruweldood sterven.

Ook andere geëxplodeerde, ik herhaal: geëxplodeerde organen werden aangetroffen in diverse onderzoeken.

 Maar dan zijn we er nog niet qua afschuwelijke martelingen: bij letterlijk alle onderzochte vleermuislijkjes, dus ook die van de neergemepte, waren als het ware de trommelvliezen uit de oren geblazen. Alsof je 2 stofzuigers op je oren zet. De gruwelijkheid is bijna niet te bevatten.

Maar wellicht hebben deze vleermuizen geluk, want de vleermuizen en vogels die deze extreme marteling wél overleven, die zullen helse pijnen lijden. 

Wereldwijd is de windturbine inmiddels doodsoorzaak nummer 1 en het heeft grote gevolgen voor ecosystemen en zorgt lokaal voor grote insectenoverlast: muggen en jeuk, maar ook ziektes. Windturbines zijn wereldwijd zo'n 20x dodelijker dan het verkeer, waartegen wij die vleermuizen-hop-overs plaatsen.

Nederlandse slachtoffercijfers kon in niet vinden, maar bij de oosterburen wordt het aantal gedode beschermde vleermuizen geschat op een kwart miljoen per jaar. Tweehonderdvijftigduizend: een half miljoen opgeblazen oren, honderdduizenden met bloed volgelopen geïmplodeerde longetjes en vele geëxplodeerde, uit elkaar gereten andere organen.

U gaat wellicht ontheffing verlenen voor deze misdaden omdat u een doelstelling moet halen.

U gaat het dus mogelijk maken dat er zo'n 200 tot 300 miljoen euro subsidie besteed gaat worden aan het gelegaliseerd martelen en/of doden van beschermde diersoorten, maar ook het leefgenot van omwonenden verpesten en het ruïneren van het landschap. U komt met spiegeltjes en kraaltjes de mensen in de maling nemen. Omdat u een doelstelling moet halen.

Een doelstelling die wat de PVV betreft in het kader van deze circulaire week met een ronde boog het ronde archief in kan om gerecycled te worden tot een vooruitstrevende visie op het gebied van wél baanbrekende en realistische energie-oplossingen, zoals thorium gesmolten zoutreactoren.

De PVV komt nu met een motie die uw windplannen – een bizarre uitwas op zich - niet in de weg zitten, maar wel de misdadige uitwassen daar weer van grotendeels weg kunnen nemen.

De motie betreft het in overleg treden met vleermuizendeskundigen over het stilzetten van windturbines bij windsnelheden beneden 8 meter per seconde op tijden dat vleermuizen actief zijn. Bij deze lagere snelheden, windkracht 4 of lager, leveren de molens hooguit enkele procenten van hun totale elektriciteit, zoals te zien is in het grafiekje. Vanaf 8 meter per seconde vliegen vleermuizen niet. Een reductie van nagenoeg 100% van de vleermuisslachtoffers is hiermee mogelijk. De vogels redden we er niet mee, maar het zou een beginnetje zijn.

Dat de PVV mordicus tegen elke windturbine in Noord-Brabant is zorgt er uiteraard voor dat wij het statenvoorstel niet steunen. Wij steunen de belangen van de omwonenden, de belangen van belastingbetalend Nederland, de belangen van de dieren, inclusief vleermuizen en niet die van de Groene Maffia en meneer Wispels van het louter op windsubsidies draaiende en graaiende bedrijf Raedthuys.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mam.12064/full