Spreektekst Zevende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

Voorzitter, het is wellicht geen toeval dat juist voor een bepaling over een vergunning voor de Natuurbeschermingswet een omissie in de Legesverordening moet worden rechtgezet. In het VTH-domein (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en daar bij de ‘groene wetten’ in het bijzonder zijn de laatste tijd opvallend veel problemen door fouten of te late reacties van de provincie, zoals de megastal in Diessen, Biomoer in Bergen op Zoom[1], een mestverwerker in Asten[2] en de luchtwasser van een varkensstal in Breda[3].

 Dit gaat ook ten koste van de rechtszekerheid van ondernemers en burgers. Voor de lieve som van 2423 euro aan leges voor een Natura2000 omgevingsvergunning mag wat meer kwaliteit worden verwacht. De vraag is wat GS gaat doen om de kwaliteit in het VTH-domein en de verordeningen effectief te verbeteren?

 Tot zover in eerste termijn.


[1] https://app.anp.nl/r/1c53444a32fbb0de13c8ad11a448431aa22b645b74457820304d59af95b5853e839a1eb9036dcbf29203faecbc4dacb60b122548e137c7cbffb9a3fbf796805b6da104c809147a84fca40449ee300f60
[2]     https://www.ed.nl/asten/vergunning-mestverwerker-asten-vernietigd-na-fout-provincie~a0ad62de/
[3] https://app.anp.nl/r/1c53444a32fbb0de13c8ad11a448431aa22b645b74457820304d59af95b5853edd6b6f4628b1a4bfefa426e5f51aaa5a1a0d08437569f862a918075e1dddd8f05ca43619c00126f33d89474831307a8b