Spreektekst Zonnepanelen ZO-Brabant

Met een royale zak provinciaal geld is het makkelijk om duurzame held te spelen als deugende groene wethouder. Gratis geld waarbij je je als onnozele marionet van het VN Agenda 2030 en Het EU - duurzaamheidsGosplan een grote jongen zal voelen, maar feitelijk slechts een nuttige goedgelovige idioot bent die gruwelijk veel geld onder valse voorwendselen van volk naar elite helpt pompen.

De Staten beslissen vandaag of we ruim 27 miljoen euro lenen aan gemeenten - waarvan 15 miljoen aan het nagenoeg failliete Eindhoven, oh hoe risicoloos - om particulieren en kleine bedrijven de mogelijkheid te bieden om zonder investering vooraf zonnepanelen te plaatsen. 

Wat een geweldig idee! Dat nooit iemand daar eerder aan gedacht had. 
Behalve de PVV dan, die altijd al heeft gezegd dat de markt zelf constructies uit kan vinden waarbij de klant betaalt vanuit het verschil in energierekening.

Eens kijken:

de eerste 3 pagina's googlen op "zonnepanelen zonder investeren" leverden het volgende op:

De Solarstudio
Zondirect
Solease
Zelfstroom
Novavolt
Huisstroom.nl
De zonfabriek
Solar access
Nudge.nl
Greengoals.nl
PMenergie
Nuon en
Essent

Allemaal bedrijven waar je zonder eigen investering zonnepanelen op je dak kunt laten leggen.

De vraag aan het college is dan ook: wat voegt uw plan toe en waarom verstoort u via de gemeenten de marktwerking? Waarom concurreert u met het bedrijfsleven?

U schrijft dat u meer belangstelling voor een regeling als deze verwacht.
Kan het college aangeven of er al contacten op dit gebied zijn? En zo ja, welke gemeenten?

Daarnaast stelt u dat de "urgentie van het klimaatvraagstuk" snelheid noodzakelijk maakt. 
Kan het college aangeven welk verschil in temperatuur enig uitstel in graden Celsius betekent? 
En hoe gaat u om met de onzekerheid aangaande de salderingsregeling en de reële mogelijheid dat een duurzaamheidssubsidie-vijandige regering überhaupt deze hele klimaatoplichterij de nek omdraait? 

Want het financiële risicoparagraafje wordt er volgens de PVV wel erg gemakkelijk doorheen gefietst:

Hoe haalt u de 15 miljoen terug uit het bijna failliete Eindhoven indien het een beetje tegen zit? Hoe zeker is dat terug komen van het geld? Wie staat daar garant voor? Het Eindhoven, Caracas aan de Dommel met een socialistisch bestuur dat tegenvallers meent te kunnen dekken uit nog uit te keren Brainportmiddelen, dat doordendert met het geldverkwisten aan allerlei linkse prestigeprojecten. Waarom stuurt u ze niet naar de Bank Nederlandse GEMEENTEN voor hun duurzame plannetjes?

Geen moties, geen amendementen van de PVV vandaag. Dit hele voorstel moet gewoon van tafel: het is overbodig, want de markt biedt alles al aan dat u wenst en de risico's, met Eindhoven voorop, worden volgens ons schromelijk onderschat. Schrappen: dat is onze enige wens ten aanzien van dit bedenkelijke voorstel.