SV 21/18A mandaat werkgeverscie inzake cao

Voorzitter, de werkgeverscommissie van de griffier adviseert dat aan de werkgeverscommissie van de griffier mandaat wordt verleend inzake besluitvorming over de CAO voor de provincie-ambtenaren waarover het IPO binnenkort de onderhandelingen zal starten.

Voorzitter, nut en noodzaak van het verschaffen van dit mandaat aan de werkgeverscommissie op advies van diezelfde werkgeverscommissie dus, ontgaat de PVV.

De Brabantse provincieambtenaren, los van het gegeven of zij nu worden aangestuurd door GS of door PS, zijn allemaal werkzaam bij de organisatie Provincie Noord-Brabant en vallen nu onder dezelfde rechtspositionele regeling en straks allemaal onder dezelfde CAO.

Waarom de werkgeverscommissie op advies van de werkgeverscommissie daar zo nodig iets van wil vinden is de PVV een raadsel. Lekker belangrijk wellicht? Gezellig aanschuiven in een praatclubje? Voorzitter, in het nodeloos lange statenvoorstel wordt onder de paragraaf 'kanttekeningen' de meest simpele oplossing aangedragen ten aanzien van de CAO-besluitvorming voor het griffiepersoneel, namelijk "PS kunnen besluiten de besluitvorming door Gedeputeerde Staten ten aanzien van de CAO één op één te volgen".

Voorzitter, we hebben hier te maken met ambtenaren die allemaal onder dezelfde arbeidsvoorwaarden vallen, nu en straks. Maak het alstublieft niet ingewikkeld, en besluit hier en vandaag dat de besluitvorming van GS t.a.v. de CAO één op één wordt gevolgd.