Spreektekst Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur K(O)PI

Ja, voorzitter. Dank u wel. Een op zich goed geschreven voorstel. En ik hoor het CDA ook, die is een beetje bang voor geldtekort. Ja, laten we wel zijn, de automobilist in Brabant die brengt hier voor een kwart miljard per jaar aan opcenten binnen en we praten over een besteding van nog geen 40 miljoen aan onderhoud. En van dat kwart miljard gaat nog niet de helft naar automobiliteit. Dus ik zou zeggen; het lijkt me niet zo moeilijk om geld te vinden, het is een kwestie van eerder wat in andere hobby’s schrappen. Want we hoeven onze wegen op zich helemaal niet met biobased en gerecycled asfalt te plaveien. Dat zou gewoon met 18 karaats goud kunnen, zoveel geld wordt hier binnengebracht. Maar als het met tweedehands asfalt en met biobased materiaal net zo goedkoop kan als met asfalt en net zo goed kan, dan zijn we daar absoluut niet tegen, dus hartstikke mooi.

In het stuk zien we ook heel veel meekoppelkansen om ons wegennet veiliger, duurzamer en vooral bereikbaarder te houden. We hebben een zestal moties opgesteld, die inderdaad de wegen groener maken – inderdaad –, ook nog eens wat meer licht erop laten schijnen en de doorstroming verbeteren. Meekoppelkansen noemt u dat in het stuk en die hebben we inderdaad. Als u bijvoorbeeld de verlichting gaat vervangen door ledverlichting, daar zijn we helemaal niet op tegen, maar pak als er een fietspad naast ligt meteen de fietspaden mee. En het liefst pak de hele weg mee met alle fietspaden, dus veel meer verlichting. In 2008 is helaas het besluit genomen om zo min mogelijk te verlichten. De PVV zegt: niet alleen voor de gewone veiligheid, maar ook voor de sociale veiligheid, wat zou het toch mooi zijn als we alles heel goed verlichten. En als we toch met die fietspaden bezig zijn, maak ze ook ietsje breder.

Dan nog eentje. We hebben heel veel bomenrijke wegen in Brabant. Dat is heel mooi, maar niet altijd even veilig. Ons voorstel is om waar ruimtelijk mogelijk voor de bomen een mooie vangrail. Ik zag de gedeputeerde deze week nog een prachtige biobased vangrail. Nou, we hebben liever gewoon houten vangrails voor die mooie bomen langs. Dat geeft een heel stuk veiligheid. Begin eens met de gevaarlijke bochten, dan kunnen we op termijn verder kijken. Want nogmaals, met een kwart miljard per jaar moet je toch een aardig eindje kunnen komen.

Dan ook bij de reconstructie of nieuwe aanleg van wegen stellen wij voor om standaard uit te gaan van fysieke rijbaanscheiding. Of dat nou met een verhoging is of met een middenberm, waar dat ruimtelijk mogelijk is, doe dat. En waar dan veel landbouwverkeer is, zorg voor passeerstroken, zoals we die bijvoorbeeld in Zeeland heel veel zien. Die zijn heel effectief, wat de doorstroming bevordert.
Een andere meekoppelkans dat is het beter afstellen van verkeerslichten. Ik had het net nog op de N65 hier naartoe, bij Biezenmortel. Je komt met vier vrachtwagens en twintig auto’s aanrijden in een blok en je raadt het al, precies voor je neus springt dat licht op rood, omdat er één auto en één fietser van een zijstraat komen. Dat moet anders kunnen. Dat kost ontzettend veel brandstof, ontzettend veel ergernis. En dat lijkt me toch niet zo heel moeilijk op te lossen, dus versnel die vervanging van die software, speel in op de nieuwste technieken. Als je nu aan komt rijden, er zit een voelertje in de weg, die geeft aan: hé, er is aanbod, ik moet straks op groen. Het zou handig als dat voelertje voelt: ik heb een massaal aanbod en ik geef die massaliteit voorrang. Hoe moeilijk kan het zijn? Dus dat komt er ook nog bij.

Dan de geluidswering. Geluidswering, er wordt gelukkig op ingezet. Maak er dan iets moois van. Waar plek is, leg mooie aarden wallen neer, mooie plantjes erop, bloemetjes. U wilt graag meer biodiversiteit. Nou, prima, wij werken graag met u mee. Dat vinden wij veel en veel mooier dan al die lelijke betonnen schuttingen, laat staan als er nog zo’n hele rij subsidiepanelen op zit. Dus kijk eens of we dat kunnen vergroenen. En we hebben al eerder hier in de Staten unaniem een PVV-motie aangenomen om de betonschermen te vergroenen. Dat zien we hier en daar gebeuren, maar dat zou van ons best wat meer mogen.

En als we dan toch bezig zijn met klimaatmaatregelen, met die zonnepaneeltjes langs de weg. Ja, de solar road, ik had het er net al over. Het wemelt van de daken hier in Brabant, die een mooie schuine ligging hebben. Ideaal om maximaal de subsidies te oogsten. Waarom ga je dan in vredesnaam proberen in wegdekken, die vervuild raken, waar allemaal gesubsidieerde elektrische voertuigen met 500 kg extra ballast aan zeer vervuilend gemaakte batterijen overheen rijden, die enorme slijtage vertonen, heel veel schraapsel, metaalschraapsel van de remweg heeft … dat rijd je in in die oppervlaktes. Je krijgt daarmee dat die zonnepanelen in no time niet meer goed werken, omdat de toplaag niet meer goed doorlaatbaar is. Waarom zo moeilijk doen? Waarom zou je daar toch überhaupt moeite aan besteden? En waarom op een platte weg, terwijl je daarnaast inderdaad een geluidswal hebt? Zet ze dan alsjeblieft daar neer, maar liever nog helemaal niet.

Mijn vraag is wat u daarmee wilt gaan doen. En ja, u weet het, de PVV heeft heel veel goede ideeën, ook in verkeerstechnische oplossingen. We zijn ooit eens bij u geweest om ideeën uit te voeren in Veghel, waar we hele innovatieve ideeën hebben laten zien hoe je de verkeersproblemen kunt oplossen, hoe je de boel kunt ontknopen zonder dat dat veel ruimtelijk beslag geeft.

Ik zou zeggen: ga ermee aan de slag. En op zich zijn wij voorzichtig positief over het geschetste in het rapport