Spreektekst Provinciaal inpassingsplan N279 Veghel - Asten

Vz, de PVV vindt een -tussen aanhalingstekens- snel proces bij het aanleggen van wegen heel belangrijk, maar ook een goede, pro-actieve voorlichting via bijvoorbeeld bewonersbrieven naar omwonenden toe, met daarin het tijdpad en het hoe en waar indienen van zienswijzen en bezwaren, is van groot belang, zodat niet alleen bezoekers van informatieavonden met weinig faalangst van zich kunnen laten horen.

In Den Dungen bij de N279 Noord en verbreding van de Zuid-Willemsvaart heb ik gezien hoe ontzettend fout het kan gaan in de casus van de hierdoor dakloze heer Smulders, die mij regelmatig op de hoogte houdt van welhaast eeuwigdurende rechtszaken omtrent de gevolgen van de onteigening van diens fraaie huis dat moest wijken voor natuurcompensatie: een belachelijke kikkervijver.,
Het zou goed zijn als de gedeputeerde eens ging kijken wat hij in die casus kan doen.

in Tilburg heb ik uitstekende ervaringen met duidelijke bewonersbrieven. Het zou volgens de PVV dan ook erg goed zijn om ook vanuit de provincie een goede voorlichting via bewonersbrieven, gewoon in de brievenbus, te regelen.

Daartoe dienen wij bij deze een motie in.