Spreektekst 28 windturbines langs de A16

Het klimaatakkoord: uitgesteld, want men is doodsbenauwd dat de kosten en baten bekend worden, zo vlak voor de verkiezingen
Toch heeft de vorige staatssecretaris daar per abuis in de Urgendazaak wél iets over gemeld, hetgeen omgerekend neerkomt op het volgende:
De baten voor het hele akkoord zijn er met hooguit 0,0003 graden Celsius in 2100 in het geheel niet
De kosten? Voorbij astronomisch: vele honderden miljarden. Volstrekt onbetaalbaar

Dan dit megalomane plan:
Geen meetbaar klimaateffect tot vele nullen achter de komma, en dat met al snel 200 miljoen euro subsidie. Volksverlakkerij!
Draait u maar even richting de publieke tribune

Daar zitten een aantal mensen die nu nog prettig wonen en straks geconfronteerd worden met 210 meter hoge monsters in hun achtertuin.
Daar zitten mensen die wakker zullen liggen van zoefgeluiden. Wij willen daarom een stilstandvoorziening: noet alleen voor vogels en vleermuizen, maar ook voor mensen: teveel geluid = windturbine uit!
Daar zitten mensen die bij een briesje in de zomer niet meer buiten kunnen zitten
Daar zit een horecaondernemer die 2 miljoen euro aan inkomsten gaat derven omdat niemand wil trouwen onder een 210 meter hoog stuk subsidieindustrie
Daar zitten mensen wiens huis ofwel een stuk minder waard wordt, ofwel onverkoopbaar wordt
Daar zitten mensen die ziek, zwak en misselijk worden van infrasoon geluid
Daar zitten mensen die stukken uiteengereten vogel uit hun tuin mogen halen
Veel mensen uit het buurtschap Overa, die 20 miljoen euro schade voor de kiezen krijgen, die waarschijnlijk niet gecompenseerd worden, terwijl de exploitanten hun zakken met ónze miljoenen vullen!

Kijkt u even goed. Kijkt u goed wat u hen aandoet en kijkt u goed wat u met uw energietransitie Brabant en de Brabanders aandoet

Op 19 januari, bij de vorige gelegenheid over de A16, sprak ik namens de PVV over het gruwelijke lot dat vleermuizen ten deel valt wanneer u vandaag besluit de natuurbeschermingswet buiten de deur te zetten en de dan gelegaliseerde misdaad van op weerzinwekkende wijze afslachten van vogels en vleermuizen mogelijk maakt. Het rapport van de heer Twisk is daarover duidelijk, net als over het zeer gebrekkige onderzoek dat daar in het kader van de MER verricht is.

In Canada en Duitsland zijn onderzoeken geweest naar wat tegenwoordig wereldwijd doodsoorzaak nummer 1 is onder vleermuizen: windturbines

Alle vleermuizenlijkjes hadden ontplofte oren, vele een barotrauma, door plotselinge luchtdrukdaling geïmplodeerde longen, de beestjes stierven een gruweldood, verdronken in het eigen bloed, soms na een urenlange lijdensweg. Daarnaast vele geëxplodeerde, ik herhaal: geëxplodeerde andere organen. ... en die beestjes hadden nog niet eens een directe klap van de molenwiek gehad.

Is dat het u waard? Uw doelstelling windenergie, opgelegd door een stel belanghebbenden en linkse milieuradicalen, verenigd in het Energieakkoord bij klimaatfantast en verdachte in de grootste duurzame zwendel ooit, Econcern, Ed -energielabel G op zijn van verwarmd zwembad en Turks stoombad voorziene oude huis- Nijpels?

Uw doelstelling van 150 tot 200 klimaatminaretten in heel Brabant die slechts 0,7% van het energieverbuik gaan dekken?

De omwonenden? Interesseert het u? Gaat u, geacht college, ook hier uw machtswellust botvieren en over burgers en over gemeenteraden heenwalsen zoals bij Klundert?

Hebben de mensen die deze megalomane krengen in de achtertuin krijgen gewoon pech? Is waardevermindering van hun woning en compleet vergald levensplezier gewoon pech, terwijl de meneren Wispels, Vermeulen en een paar boeren hun zakken vullen met miljoenen belastinggeld onder het motto "geweten is goed, geld is beter"?

Of gaan we toch eisen dat de omwonenden volledig vergoed worden? Zoals in Overa, maar ook elders in de buurt van de opgelegde windellende.

Dat lijkt de PVV niet meer dan logisch.

Samenvattend voor dit project:

- klimaateffect NIHIL
- gezondheid kapot door infrasoon geluid
- Landschap kapot, .
- honderden miljoenen belastinggeld kapot
- vogels kapot
-vleermuizen kapot
- waarde huizen kapot
- levens van omwonenden geruïneerd

Is dat het waard?
Is dat 0,15% van het Brabantse energieverbruik verduurzamen met deze 28 klimaatminaretten waard?

0,15%? Ja 0,15% Dit plan levert 0,15%
Je hebt 700 van deze windindustriegebieden ofwel 20.000 van deze turbines nodig om het Brabantse Energieverbruik te dekken. Dat zijn er 4 per vierkante kilometer. .... ga je dan waterstof als drager gebruiken, maak er dan maar tenminste 40.000 van in verband met de omzettingsverliezen

Zó onzinnig is windenergie in Brabant

Het kulverhaal van wind+Waterstof dat u vanuit TU Eindhoven gepresenteerd is, geachte statenleden, komt uiteindelijk uit de koker van die andere Econcernverdachte: Ad van Wijk. Net als Ed Nijpels is het de vraag of het een fantast is die in de eigen sprookjes gelooft of gewoon een oplichter.
De grootste duurzame miljarden -fraudezaak ooit is helaas aangehouden, in de doofpot verdwenen. ... dus dat oordeel laat op zich wachten

De PVV vindt het hele plan, net als alle andere windplannen maar 1 ding waard: de prullenbak.

Maar mocht het er toch komen. .

Voor het gegarandeerd netjes en gescheiden verwerken van het qua wieken niet eens te recyclen afval na hooguit 15 jaar (hoe duurzaam! ) willen wij een fonds. Want de windmaffia is slecht genoeg om na ons beroofd te hebben ook nog eens met de troep op te zadelen.

Voor de voorstemmers hier: ik hoop voor u dat u rustig slapen kunt, met uw besluit dat levens van omwonenden verpest en verziekt, met de gedachte aan de gemartelde vogels en vleermuizen.

De bevolking wordt wakker: de ware, voorbij astronomische kosten en de ellende voor omwonenden worden zichtbaar en voelbaar. De waarheid over het totale gebrek aan ook maar enige klimaatwinst komt boven. Deze ultieme en misdadige volksverlakkerij moet stoppen. Om te beginnen hier, bij dit project.