Spreektekst Burap 2018

Voorzitter

We bespreken vandaag de bestuursrapportage 2018, de prognose van het college op basis van het eerste half jaar over de verwachte realisatie van 2018 van zowel de financiën alsook de prestaties van het college. Voozitter met name die prestaties, daar wil de PVV vandaag graag op ingaan.

Ik begin in deze zaal vandaag met een paar fragmenten uit een historische speech die we afgelopen week mochten hoorden.

"Wij geloven dat wanneer landen de rechten van hun buren respecteren en de belangen van hun volk verdedigen, zij beter kunnen samenwerken om de zegeningen van veiligheid, welvaart en vrede veilig te stellen."

"Vrijwel overal waar socialisme of communisme is uitgeprobeerd, heeft het lijden, corruptie en verval veroorzaakt. De machtszucht van het socialisme leidt tot expansie, bezetting en onderdrukking. Alle naties van de wereld moeten zich verzetten tegen het socialisme en de ellende die het iedereen brengt."

"Soevereine en onafhankelijke naties zijn het enige vehikel waar de vrijheid ooit heeft overleefd, de democratie het ooit heeft uitgehouden of de vrede ooit kon gedijen. En dus moeten we juist onze soevereiniteit en onze gekoesterde onafhankelijkheid beschermen."

Tegenover die mooie woorden van president Trump staan de duivelse woorden van commissievoorzitter Juncker. Die zei jaren geleden: "We besluiten iets, laten het dan even rusten en kijken wat er gebeurt. Als niemand dan herrie maakt en er geen opstand uitbreekt, omdat de meeste mensen sowieso niet begrijpen wat er is besloten, dan gaan we weer verder. Stap voor stap, tot er geen weg terug meer is". En onlangs nog in Trier sprak Juncker bevlogen en aanbiddende woorden over Karl Marx en het socialisme, waarbij hij het kapitalisme zelfs een plaag noemde.

Voorzitter, Brabant wordt bestuurd door hetzelfde soort socialisten en democratiehaters als Juncker. Het zijn de coalitiepartijen VVD, D66, SP en PvdA, die níet opkomen voor ónze mensen, óns land en ónze provincie, maar knielen naar Brussel, het Mekka van het socialistische, zeg eigenlijk maar gerust communistische EU-bolwerk. En dat Brussel voor hen belangrijker is dan hun éigen land en hun éigen provincie werd vandaag zeer demonstratief duidelijk gemaakt door het met veel bombarie binnendragen van het lelijke blauwe communistische vod met gele sterren.

De PVV-fractie zal vanaf heden vol trots elke vergadering laten zien waar wij voor staan, namelijk voor Brabant en voor Nederland. Op onze tafels prijkt een Nederlandse en Brabantse vlag. Wij buigen niet voor Brussel.

Kijk nou naar het beleid van dit eurofiele socialistische college, voorzitter. Laten we de allerbelangrijkste prestaties van het lopende jaar eens doornemen.

Nummer 1, de agrarische sector de nek omdraaien. Dit vinden wij een wanprestatie van formaat waar wij het college op zullen blijven aanspreken en waar mogelijk het beleid bestrijden. Historisch en ongeëvenaard, hoe dít college het kloppend hart van onze mooie provincie, onze agrarische sector, volledig kapot maakt. Alsof onze boerensector een invasieve exoot is die met wortel en tak uitgeroeid moet worden, zó meedogenloos gaat dít college tekeer. Kan het college eens toelichten waarom de vrije markt verstoord moet worden en de sector gesloopt, voor wie is dat goed?

Een tweede gedrocht van een prestatie die hier niet onvermeld mag blijven, voorzitter, is het herindelingen door de strot duwen van burgers. Dit college heeft een hekel aan burgers en lokale autonomie en duldt geen enkele tegenspraak. De van boven opgelegde inlijving van Nuenen bij Eindhoven is een sprekend voorbeeld daarvan. Kan het college eens toelichten waarom koste wat koste Nuenen bij Eindhoven moet worden ingelijfd? Waarom respecteert het college de autonomie van de gemeente niet? Waarom luistert het college niet eerst naar de uitkomst van het referendum in Nuenen? Ik hoor graag een concreet antwoord van het college.

Dan een derde megaproject dat enorm bijdraagt aan Brabant. Heel de provincie wordt volgebouwd met windmolens. Met bijdragen doel ik hier dan op het straatarm en spuuglelijk maken van Brabant. Behalve dat het college de klimaatleugens graag slikt als zoete koek kan het college ook nog eens niet rekenen want al die tientallen miljarden euro's aan windmolens gaan helemaal niets maar dan ook niets opleveren. Graag hoort de PVV van het college welk exact effect al die klimaatinvesteringen zullen hebben en hoe zij aan die uitkomst komt. Welk concreet beoogd effect kan de belastingbetaler verwachten van al die windmolens hier in Brabant, waaraan de belastingbetaler tenslotte aan meebetaalt?

Trouwens, die windmolens hebben sowieso helemaal geen zin voorzitter, want Brabant ís al flink opgewarmd. Het geld verdampt hier immers waar je bijstaat.
Neem nou eens de geraamde uitgaven van dit jaar. Sinds de oorspronkelijke begroting 2018 is, inclusief het voorliggende voorstel voor begrotingswijziging, inmiddels 356m€ meer uitgaven geraamd voor 2018. En de reserves nemen naar verwachting af met maar liefst 200 miljoen euro. En als dat nou de Brabanders direct ten goede zou komen voorzitter, dan viel daar nog over te praten.

Voorzitter, kan het college uitleggen waarom zij denkt dat in tijden van economische groei het geld met bakken moet worden uitgegeven vooral aan zaken die de markt gewoon moet oppakken?

Volgens het statenvoorstel "ligt de uitvoering van de begroting in hoofdlijnen op koers" en "verwachting naar het einde van het jaar is dat het overgrote deel van de geplande prestaties en resultaten wordt gerealiseerd". Dus: We gaan meer geld uitgeven dan gepland (waarvan je je dus maar moet afvragen hoe nodig dat in het huidige tijdgewricht is) maar gaan niet alles realiseren wat was gepland. Voorzitter kan het college toch nog eens uitleggen waarom het zo in zijn nopjes is met aan de ene kant veel meer geld uitgeven en tegelijkertijd minder prestaties leveren dan geraamd?

De vraag die zich ook aandient is: wat merkt Brabant van het potverteren? Zijn de files bijvoorbeeld afgenomen? Want voorzitter, als er al een begrotingspost is die wat de PVV betreft wél stevig overbesteding en daadkrachtig zou mogen laten zien is de post van het asfalt. Want dát hebben we hard nodig in Brabant. Maar nee, het is vooral openbaar vervoer, snelfietsroutes en smart mobility wat de klok slaat. Met een biobased vangrail als speciale vermelding..... Voorzitter dat zijn geen prestaties maar een totaal zwaktebod voor Brabant.

Tegelijkertijd boekt het college het financieel effect van hogere opbrengst opcenten vanwege 18.000 meer auto's als structureel in. GS zegt dus enerzijds te streven naar minder auto's want snelfietsmantra's en OV-dromen, maar raamt tegelijkertijd wel gretig structureel die extra 6,3m€ opcenten wegens meer auto's. Kan het college zijn visie over die tegenstelling eens aan de PVV toelichten?

En al die droomambities, leuk en aardig, maar het aandeel tijdige afhandelingen van subsidies heeft het college maar even neerwaarts bijgesteld. Voorzitter, dát zijn nou net de kerntaken waar de provincie op moet focussen en moet excelleren.

Voorzitter, dit college mag zichzelf dan ambitieus noemen, maar de prioriteiten van dit college hebben niets te maken met de belangen van Brabantse burgers en bedrijven, maar dienen vooral de netwerkvriendjes, Brussel, en wie weet de eigen ambities.

Het geld wordt met bakken uitgegeven, niet aan de noodzakelijke kerntaken inclusief een filearme provincie, maar naar het slopen van Brabant.