Spreektekst Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008

Voorzitter,

Dit voorstel lijkt vooral een technische wijziging, maar door de vergunningsplicht om te zetten in een meldingsplicht is er geen mogelijkheid meer om een zienswijze in te dienen als belanghebbende. Dat een belanghebbende bezwaar kan maken tegen het accepteren van een melding is toch een wezenlijk lager niveau van rechtsbescherming, de activiteit is dan vaak al aangevangen met - zeker bij ontgrondingen - veelal onomkeerbare gevolgen.

Als deze ontgrondingen dan ook nog vooral worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe nepnatuur, dan worden naar het idee van de PVV-fractie belanghebbenden onevenredig op achterstand gezet. Dit zou voor de PVV fractie een reden zijn om tegen het voorstel te stemmen. Graag een reactie van GS op deze stelling.

Tot zover in eerste termijn.