Spreektekst Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten

Voorzitter,

Het had een mooie dag voor de automobilist kunnen zijn vandaag. En voor de inwoners van Helmond, Dierdonk in het bijzonder. Voor de inwoners van Boerdonk, Keldonk, Erp, Veghel, Beek en Donk, Gemert, Aarle-Rixtel, etcetera.

Vergezichten in 2011, met een meerderheid van VVD, CDA en PVV in zowel de Tweede Kamer als hier in het Huis van Brabant gaven hoop: de eerste auto's rijden in 2018 over een 2x 2-baans Ruit Eindhoven, met de nogal ingewikkelde oplossing voor de problemen bij Veghel werd gestart en de verbreding van de A58 en A67 was inmiddels bijna klaar.

Maar.... dankzij de draaiende VVD in Den Haag en de VVD in deze Staten is het feest afgeblazen, . Geen verbreding A67, verbreding A58 uitgesteld en de Ruit Eindhoven, waar een deel van voorliggend voorstel deel van uit maakt..... Volledig aan diggelen.

Als windmolens net zo hard draaiden als de VVD, dan zouden die dingen warempel nog rendabel kunnen worden ook!

Maar het werd erger met die VVD: zelfs de plannen voor de
N279-zuid moeten er aan geloven: géén 2x 2-baans weg, zoals tussen Assen en Appingedam, als tussen Dokkum en Nijega, als tussen Terneuzen en Biervliet, als tussen Niks en Nergens, maar een 2x 1-baans sukkellaantje, kennelijk uit angst voor door de VVD zélf mogelijk gemaakte processen van de jaarlijks met een half miljoen euro belastinggeld gesponsorde Brabantse Milieu Federatie

Ook de PVV-motie voor de mogelijkheid om de weg dusdanig ruimtelijk in te richten dat de voltooiing van de Ruit zonder grote problemen mogelijk blijft, werd bij een vorige gelegenheid weggestemd door de VVD. We dienen hem daarom nog maar eens in, de verkiezingen - en daarmee VVD-beloftes voor de automobilist - zijn in aantocht, nietwaar?

Wat kreeg de automobilist dan wél van de VVD?

In plaats van de hoogst noodzakelijke Ruit Eindhoven-Helmond werd het het overbodige wybertje Dierdonk! Een fijne woonwijk dreigt ingesloten te worden door 2 grote wegen: Dolby surround sound geluidsoverlast!

Ik ben er woensdag nog een keer extra naar toe gereden, dit naar aanleiding van antwoorden van het college op de zienswijzen, namelijk dat er 8 kunstwerken aangepast en de hoogspanningsleiding verplaatst zou moeten worden, resulterend in een veel hoger prijskaartje voor een 2x 2-baans oplossing op het huidige tracé dan de omleiding bij Dierdonk.

Na bestudering van Google-maps en meerdere malen heen-en-weer, oprit op en afrit-af rijden ter plaatse kan ik niet anders stellen dan dat het antwoord op de zienswijzen op zijn zachtst gezegd discutabel is.

Vergezochte argumenten - wellicht jokkebrokkerij - om de omwelgevallige conclusie van de MER-commissie, die zich ook afvraagt waarom in hemelsnaam voor een omleiding bij Dierdonk gekozen wordt, te pareren.

Ik kwam niet verder dan vervanging van welgeteld één onbeduidend bruggetje. Voor de rest volstaat deels afgraven van schuine kanten om een compacte 2x2 oplossing te realiseren en die hoogspanningsmast bij afslag Helmond-Noord, dat kan toch echt geen probleem zijn om omheen te gaan met de asfalteermachine?

Daarom een amendement om omleiding Dierdonk te schrappen en de weg tussen de A67 en Beek en Donk van 2x 2 rijbanen te voorzien. Als je dat net zo compact doet als bijvoorbeeld de N280 tussen Roermond en de Duitse grens, dan kan dat best ingepast worden. Een uitdaging, maar geen onmogelijkheid.

De PVV begrijpt de zorgen over het vele vrachtverkeer op de N279. Toch is dit probleem deels goed op te lossen, namelijk door alleen bestemmingsverkeer voor vrachtwagens toe te staan: het dus verbieden om van de A67 naar de A50 te rijden zonder tussenliggende bestemming. Eenvoudig te controleren en dus te handhaven. Daarvoor dienen wij een motie in.

Vrachtverkeer is noodzakelijk, maar ook een bron van ergernis bij automobilisten. Om inhalen ook tussen Beek en Donk en Veghel-Zuid mogelijk te maken, stellen wij een 3-baans oplossing voor zoals op de N50 bij Kampen, met uitondering van het stukje tussen Boerdonk en de sluis bij Keldonk, waar wij de prachtige laanstructuur willen behouden.

Voor Veghel hebben wij een motie klaarliggen om een onderzoek te verrichten naar een soort "Luikse oplossing", maar dan volgens een zeer innovatieve oplossing: voor het doorgaand verkeer zelfs verkeerslichtenvrij! Ook te zien op pvvnoordbrabant.nl

Uiteraard ontbreekt De Ruit niet in onze reeks moties en amendementen. Die is zó noodzakelijk -zeker in de functie van bypass in geval van calamiteiten op de Randweg Eindhoven- dat ik zelfs vermoed dat deze weer in het verkiezingsprogramma van de VVD opduikt, naast al die andere loze beloftes die voor het pluche even moeiteloos als schaamteloos ingeruild kunnen worden.

Voor doorrijden en extra asfalt waar nodig en vooral ook geen asfalt waar niet nodig, moet je bij de PVV zijn, de échte partij voor de automobilist én de omwonenden!