Spreektekst initiatiefvoorstel 15/19 Voor elke Brabander een boom

Voorzitter,

Allereerst complimenten aan de Partij voor de Dieren voor het uitwerken van een initiatiefvoorstel. Over de inhoud kan de PVV kort zijn. Het is een sympathiek idee om meer bomen te planten en terecht stelt de initiatiefnemer ook dat bomen veel CO2 en onder andere stikstofdioxide uit de lucht halen. Vooral laten groeien en bloeien van bomen en bossen dus.

In plaats daarvan slopen tekentafelecologen complete bossen voor hun gesubsidieerde maakbaarheidsideaal. Zoals de vanochtend nog besproken kaalslag in de Deurnsche Peel. Wat de PVV betreft houden we die bossen juist in stand, kap met kappen in plaats van nu enorme kosten te maken voor nieuwe aanplant. De bijna 22 miljoen euro eenmalig en ruim 2 ton aan belastinggeld die de Partij voor de Dieren jaarlijks in dit plan wil pompen is voor de PVV-fractie totaal buitenproportioneel. Daarom zullen wij niet instemmen met dit initiatiefvoorstel.