Spreektekst Wensen en bedenkingen over deelname ODBN aan BIZOB

Vz,
In het Eindhovens Dagblad van 2 februari 2018 verscheen een artikel over Bureau BIZOB. In dit artikel werd dit bureau door een medewerker van de Europese Commissie de hemel in geprezen:

,De Europese Commissie heeft in oktober 2017 een aantal speerpunten vastgesteld en gezamenlijke inkoop past daar prima in", aldus de EC-medewerker. ,,We kunnen BIZOB zeker gebruiken als voorbeeld van good practice." BIZOB-directeur Van der Meijden ziet die Europese interesse als een bevestiging van het succes van BIZOB

Vz, als de vos de passie preekt, boer pas op uw kippen. Om te voorkomen dat de venijnige vossen van de EC hun speerpunten voor inkoop aan onze omgevingsdiensten gaan opdringen, komt de PVV fractie met een amendement. Efficiente inkoop ten gunste van onze Brabanse burgers moet voorop staan, en niet de speerpunten de EU.