Spreektekst Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant gedeelte Ruimte

Voorzitter,
Vooropgesteld een essentiële kwestie: het zogenaamd ‘beleidsneutrale’ karakter van deze IOV is een farce. Gedeputeerde Van Merrienboer sprak in de themacommissie over het doorvertalen van “vastgesteld beleid” middels deze verordening. Het is echter fundamenteel de vraag wat onder “vastgesteld beleid” moet worden verstaan. De coalitiepartijen – de VVD voorop – stellen dat het coalitieakkoord en het daaraan toegevoegde inlegvelletje met coalitieafspraken over de veehouderij al moet worden gezien als “vastgesteld beleid”. Maar een bestuursakkoord is een intentie om tot beleid te komen en nog géén door héél PS vastgesteld beleid.

Ook niet met een motie die oproept om uitvoering te geven aan het bestuursakkoord, op die manier worden coalitieafspraken opgerekt tot een vrijwel blanco cheque voor GS die zonder nadere kaderstelling verstrekkende maatregelen kunnen wegschrijven als vastgesteld beleid. Hierdoor worden de rol van de oppositie, de kaderstellende rol van PS als geheel en daarmee de democratische besluitvorming botweg kaltgestellt. Dit geldt in het bijzonder voor het veehouderijbeleid, wat met deze IOV als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de agrarische sector wordt gehangen en waar mijn PVV-collega Maikel Boon zo dadelijk nader op zal ingaan.

Voorzitter, deze IOV bevat ook een versoepeling van de regels voor de plaatsing van windturbines in natuurgebieden. In de beschermde natuur van Natuur Netwerk Brabant nota bene. De gedeputeerde verkondigde in de themacommissie dat deze windturbines “langs randen” van natuurgebieden kunnen komen in lijn met infrastructuur, maar dat is nog altijd IN de natuurgebieden en dus niet er naast. Terwijl voor boeren, de bouw, de industrie en de infrastructuur een totaal beklemmende stikstofbureaucratie wordt toegepast om mogelijke effecten op natuurgebieden te voorkomen, laat dit college dus wél natuur- en landschapsvernieling door windturbines in natuurgebieden toe. Volstrekt belachelijk en de wereld op z’n kop. De PVV dient dan ook een amendement in om deze versoepelde regels uit deze IOV te schrappen.

Zelfs de BMF, samen met het Brabants Landschap en Natuurmonumenten stellen nu deze versoepeling zéér onwenselijk te vinden en de gehele NNB ongeschikt te vinden voor windturbines. 

Terecht geven zij aan dat de natuuraantasting door windturbines fors is, dat vogels en vleermuizen onder windturbines te lijden hebben, dat voor de plaatsing van windturbines betonnen palen de grond in geheid moeten worden of zware betonnen funderingen moeten worden geplaatst ten koste van de bodemstructuur, dat er verharde opstelplaatsen moeten komen voor kraaninstallaties en geasfalteerde toegangswegen naar de turbinevoet. Bovendien stellen zij de vraag of de plaatsing van de windturbines wel zo ‘tijdelijk’ is als GS doet voorkomen vanwege de vervanging op termijn door nog grotere exemplaren. Allemaal punten die de PVV al veelvuldig naar voren heeft gebracht!

Ook constateerden we al eerder dat deze provincie volop bezig is met zogenaamde ‘boswind’ projecten, zoals een windpark in de bossen bij Reusel en Bladel en kwam vorig jaar met een door de TU/e uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek waarin “windbossen” werden voorgesteld, met eveneens een optie voor plaatsing in NNB-gebieden. Nu zien we deze plannen verder doorvertaald in zogenaamd “beleidsneutrale” regels, die van een uitzondering de regel gaan maken. Deze windwaanzin moet stoppen en ons landschap en onze natuur moeten gevrijwaard blijven van deze windgedrochten. Daarom sluit ons amendement prima aan bij de oproep van de BMF, Brabants Landschap en Natuurmonumenten. Vz, onze landbouwwoordvoerder zal het woord overnemen.