Spreektekst Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder

Het huidige ruimtelijk- en energiebeleid heeft er, met de toepassing van de Crisis- en Herstelwet en de rijks- (en provinciale) coördinatieregeling toe geleid dat grootschalige windmolenparken door het rijk, tegen de wil van de burgers en gemeenten en zonder overleg met en besluitvorming door gemeenteraden zijn doorgedrukt. Deze ondemocratische handelwijze is schadelijk voor onze democratie, de lokale autonomie en ze ondergraven het draagvlak voor het energie- en klimaatbeleid.

Burgers mogen wel beroep aantekenen als de plannen concreet worden uitgewerkt in een bestemmingsplan/ omgevingsplan. Dat is een latere fase, waarbij de rijksstructuurvisie door de Raad van State als toetsingskader wordt gehanteerd. Behoudens vormfouten maken burgers die volgens de regels beroep aantekenen daardoor geen enkele kans. Dit is in strijd met het Verdrag van Aarhus.”

Deze tekst komt van het DEI, het democratisch Energie initiatief van onder meer energiedeskundigen. Het verdrag van Arhus beoogt daadwerkelijke invloed en inspraak van burgers

In de begrotingsstukken die we over enkele weken gaan behandelen weet dit college te melden dat “draagvlak onmisbaar is” voor de door haar zo gewenste energietransitie.
In de praktijk zien we dat draagvlak er in het geheel niet toe doet.

De gemeenteraad en college van B&W worden door onze gedeputeerde van Dram66 ronduit geschoffeerd en de tegenstribbelende inwoners nog net niet uitgelachen.

Het binnenharken van de riante subsidie voor Innogy gaat boven de democratie, het gehaast halen van onnozele doelen in de vorm van opgesteld vermogen gaat boven de levensvreugde en gezondheid van omwonenenden, en ach, wau landschap van West-Brabant toch al geofferd aan de subsidiegraaiers.

Hoe zit dat gedeputeerde? Hoe zit dat met draagvlak, met het. Verdrag van Arhus en hoe zit dat met democratie?

De PVV wil dat de gemeenteraad over de plannen ter plaatse gaat. Daarom dienen we opnieuw de motie van 2 weken geleden in, in de hoop dat provinciale staten de wens uitspreken dat de slachtoffers van de klimaatwaanzin beslissen over de voorbij torenhoge turbines in plaats van de hoge toren in Den Bosch en geven we dus geen verklaring van geen bedenkingen af.