Spreektekst Begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma Energie 2020 - 2023

Voorzitter,

Uit het voorstel:
De op handen zijnde benoeming van Frans Timmermans als Nederlandse Eurocommissaris met de portefeuille Klimaat zien wij als een mogelijkheid om de (kansen van) de Brabantse energietransitie nog nadrukkelijker onder de aandacht te brengen in het kader van het Europees klimaatbeleid.

Voorzitter, wellicht kan het college duidelijk maken wat zij samen met haar PvdA-klimaatkameraden Franciscus, Narcistus Timmermans en zijn van ecoterreurorganisatie Greenpeace afkomstige knecht Diederik Samsom, met zijn socialistische klimaatroe, nog meer aan vernielingen denkt aan te kunnen richten in Brabant bovenop het geschetste in het verwoestende energietransitieverhaal?

Maar waar hebben we het eigenlijk over...
Van de kou gaan veel mensen méér vroegtijdig dood dan van een graadje warmer.

Die zegening van een beetje opwarming wordt helaas niet benoemd, bij deze

En groen! Ja het wordt ook steeds groener in de wereld: meer CO2 zorgt voor meer oogst, meer groei, meer bloei. Wordt ook nooit benoemd, maar de PVV is de beroerdste niet!

Het grootste gevaar voor de mensheid komt niet van het klimaat, maar vanuit het rood. De klimaatdrammers, de watermeloenen: lieflijk groen van buiten, felrode socialist van binnen.

Vol goede en slechte bedoelingen en grenzeloze onwetendheid, goedgelovigheid en naïviteit op weg naar de groen-socialistische hel op aarde

In 10 uurtjes stoot. China uit wat u in 2030 wil per jaar wilt reduceren, met een vernietigd landschap en gesloopte economie tot gevolg en geen nanograad minder opwarming. Tot 4 nullen achter de komma niets nada nothing. Een schertsvertoning, grootschalige oplichting en een ongekende grootheidswaanzin.

18 Miljoen is deze wijziging zwaar, wat kan je daar mee doen? Wat het college er mee gaat doen is de PVV een raadsel. Precies dát is in dit statenvoorstel niet te vinden. Dus heeft de PVV een aantal vragen alvorens dit voorstel in een knapperend haardvuur te werpen, voor nog enige nuttige warmte, want voor de rest is het de 5 O’s: onbetaalbaar, onmogelijk, onzinnig, onthutsend en onnozel

Gaat er geld naar een potje om in Brabant van oost naar west elke 6 kilometer een ijzeren gordijn als die van de 30 geplande turbines langs de A16 te zetten, ofwel dat er op elke Brabantse postzegel van 4 bij 3 kilometer zo’n subsidiekreng verschijnt?

Gezien de weerstand en ophef bij Heesch, bij Oss, bij Den Bosch, Reusel, nu ook Bladel, uw schandalige optreden bij Dinteloord en Klundert… Hoe denkt het college met de volgens ons belangrijkste van uw 3 zogenoemde hoofdlijnen om te gaan: draagvlak

Dus, gaat er geld naar “Het mobiliseren van de samenleving voor de energietransitie? U schrijft: “Essentieel zijn energierechtvaardigheid, draagvlak en draagkracht”. Wat is dat überhaupt?

Dat mobiliseren gaat u goed af: het regent bezwaarschriften en de weerstand neemt toe. Hoe denkt het college er nog eens honderden windturbines bij te kunnen stampen zonder een hoop gelazer?

Ook zien we nog de post “wind van buiten Brabant”, dus not in my Backyard. Komt die windenergie van zee? ach ja, die duizenden door met 200 decibel heien doodgeknalde bruinvissen en zeehonden en die onvoorstelbare herrie voor het hele zeeleven, tja, dat horen we hier in Brabant toch niet.

Of – zo willen wij van de PVV weten - gaat er geld naar het mogelijk maken van een enorm zwart gat in Brabant, de zonnepanelen die grote delen van de provincie gaan bedekken?

Geen “uitdagende” 6, geen “met veel inspanning mogelijke” 8, maar bijna 100 voetbalvelden aan zonnepanelen per week. Elke week.

Bijna 100 voetbalvelden per week, elke week tot en met 2029 moeten er aangelegd worden om de gewenste Petajoules in 2030 te halen. Hoe dan, college, hoe dan? Met wie, van waar én waar?

Miljarden en miljarden aan subsidie om onze elektriciteitsvoorziening, maar met de volledig krankzinnige “van het gas af” beleid ook de warmtevoorziening volledig de vernieling in te helpen.

2 weken hogedruk boven ons hoofd met laaghangende bewolking, -15 tot -5 graden Celsius en tot in honderden kilometer omtrek geen zuchtje wind.

Geacht college aan wie de Staten de uitvoering van deze waanzin overgelaten hebben, hoeveel van de 18 miljoen geplande euro’s gaat u besteden aan het oplossen van dát probleem.

Een doodvriezende bevolking omdat u ze uiteindelijk met dwangmiddelen van het gas af getreiterd hebt en de hele back-up aan gas- en kolencentrales het faillissement ingejaagd heeft door gesubsidieerde concurrentie vanuit de wiebelstroom?

De bevolking zal de bossen moeten kappen om het warm te houden, gaan we het dan nog eens over stikstofdepositie, luchtkwaliteit en nieuwe natuur hebben!

De bottleneck in uw dwaze ideeën aangaande massaal opwekken met wind en zon, de door het KNMI genoemde 13 dagen noodzakelijke buffer, is niet opgelost, nog lang niet opgelost en daarom komt de PVV met een motie om onmiddellijk te stoppen met die “van het gas af” idioterie, of wat mij betreft: misdaad.

Om te janken zo stom.

18 Miljoen euro gaan deze staten vandaag verspillen aan de waanzinnige Energietransitie
In 4 jaar tijd 2x 5 miljoen en 2x 4 miljoen euro, nogmaals: kan het college aangeven in welke oneindig diepe duurzame beerputten deze miljoenen verdwijnen?

De PVV vindt de huidige energievoorziening prima. Graag minder windturbines, graag gewoon kolen in de Amer en verder vooral op schoon en goedkoop gas.

Auto’s en vrachtwagens op nagenoeg schone benzine en diesel of op nóg schoner: gas zoals CNG en LNG. Er is geen enkel probleem en er is geen enkele reden om enorme haast te maken.

Waarom wil de Brabantse PVV dan toch zo graag dat vermalijde thorium, de oplossing niet alleen voor het energie- en klimaatvraagstuk, maar ook een oplosmiddel voor al die gesubsidieerde ellendige watermeloenen, die drammende van buiten groene, maar van binnen felrode anti-democratische klimaat- en milieuclubs, dus dan weet u waarom die zo tééégen zijn: ze worden overbodig, hoewel ze dat al decennia waren!

Wel, de PVV wil daarmee voor één keer meegaan met 2 van de 3 hoofdlijnen binnen de energietransitie: Het selectief en slim stimuleren van koplopers.

Wat als de provincie nu eens een eerste koper is van 100% thoriumstroom?

En daarnaast de hoofdlijn “slim intergraal combineren”, en dat is exact het belangrijkste: de PVV wil kanker bestrijden.

En kanker een enorme slag toebrengen. De behandeling een ongelooflijk stuk sneller, goedkoper en kansrijker kan maken….

Dat kan met isotopen die alleen via de thorium gesmoltenzoutreactor tegen een betaalbare prijs te winnen zijn: bismuth-213.

Daarom opnieuw onze motie om dit mogelijk te maken.