Spreektekst initiatiefvoorstel Kind & democratie

Voorzitter, een initiatiefvoorstel indienen is wat de PVV betreft altijd een positieve bijdrage aan ons werk als volksvertegenwoordiger, en het is dan ook een compliment waard.

Het onderwerp van het initiatiefvoorstel gaat over kinderen en democratie. Beide belangrijke en niet te veronachtzamen onderwerpen. Onze democratie stelt ons in de gelegenheid onze westerse beschavingsidealen te koesteren en uiteraard zijn en hebben kinderen de toekomst.

Het voorliggend voorstel van de vader van Evi Anne en de vader van Benjamin voorziet erin kinderen te betrekken bij de provinciale democratie d.m.v. het instellen van een Brabantse Kindercommissaris, een Kindervragenuurtje, een Trendbreukenclub, en een Kindertop in 2022.

Voorzitter, in Nederland zijn de rechten van eenieder goed geborgd in onze grondwet. Een mening geven mag iedereen in Nederland. De stelling van de indieners dat "kinderen het recht hebben hun mening te geven over beslissingen die de politiek neemt" is dan een overbodige open deur. De bijgeleverde stelling dat "Politici serieus moeten luisteren naar de mening van het kind" laten wij dan ook voor rekening van de indieners.

Voorzitter, belangrijke vraag die vandaag aan de orde is, is welke en wiens agenda de indieners nou eigenlijk willen dienen met hun voorstel. Een aantal bespiegelingen hierover.

Wat de indieners betreft moet de aan te stellen Kindercommissaris zich gaan bezighouden met het openen van windparken en het ontvangen van buitenlandse gasten, moeten we in het kader van de Trendbreukenclub geïnspireerd raken van de voorbeelden van de op duurzaamheidsagenda gerichte Missing Chapter Foundation en dialogen over bereikbaarheid van cultuur voor kinderen. En natuurlijk moet de Kindertop 300 dadelijk gaan over het voedselsysteem in het veranderende klimaat, aldus het stuk. Dat is op zijn zachts gezegd een nogal eenzijdige linkspolitieke agenda.

Indieners onderbouwen de noodzaak van hun voorstel met enkele cijfers. Zij citeren uit een persbericht van UNICEF: "Uit onderzoek van UNICEF blijkt dat 90% van de Nederlandse kinderen het gevoel heeft dat haar of zijn mening niet op prijs wordt gesteld door wereldleiders; terwijl 84% van de jeugd denkt dat de wereld een betere plek zou zijn als er naar hen geluisterd zou worden."
Gegeven de voorstellen en de argumentatie lijkt het er dus op dat de indieners willen dat we gaan luisteren naar het hysterische gekrijs van het zielige kind Greta Thünberg, waar partijen als D66 en PvdA slaafs achteraan lopen. Of naar de Nederlandse klimaatspijbelscholieren die de wereld gaan vertellen hoe ze niet gehoord worden over het vergaan van de wereld terwijl ze een uurtje later met z'n allen bij de Burger King hamburgers staan weg te proppen en de troep vervolgens ook gemakshalve maar op de grond dumpen, alles voor het klimaat immers. Natuurlijk wel alleen onder schooltijd.

Maar voorzitter, we hebben dat onderzoek van UNICEF er eens bij gepakt. Nederlandse kinderen blijken zich vooral druk te maken over pesten (38%), terrorisme (35%), en oorlog en conflicten (34%). Jammer dat de indieners dat niet vermeld hebben. Want het moge dus duidelijk zijn dat hun voorstellen en voorbeelden totaal níet in lijn zijn met de genoemde zorgen van kinderen. Oftewel: Welke en wiens agenda wordt hier nou eigenlijk gediend voorzitter?

Voorzitter, luisteren naar kinderen kan altijd, en ja, natuurlijk is dat belangrijk. Maar daar heb je helemaal geen geïnstitutionaliseerde poppenkast en voor-de-bühne deugshows voor nodig. Sterker nog, luister eerst en vooral eens wat er écht in onze samenleving gaande is. En ook in die context wil ik terug komen op de vraag welke en wiens agenda de indieners nou eigenlijk willen dienen met hun voorstel.

Kunnen de indieners eens aangeven welke kinderen zoal in aanmerking zullen komen om Kindercommissaris te worden, of de Kindertop mogen bijwonen in 2022? En graag hoor ik concreet van de indieners naar welke kinderen wij politici volgens hen moeten gaan luisteren.

Zijn dat bijvoorbeeld de Evi Annes en Benjamins van Brabant, óf is het de bedoeling van de indieners dat politici nu eindelijk eens gaan luisteren naar bijvoorbeeld kinderen die op school dag in dag uit weggetreiterd worden door islamitische tuig dat inmiddels veel van onze wijken en scholen veroverd heeft? Een schrijnende realiteit, voorzitter, en let wel: pesten is de nummer 1 genoemde zorg van Nederlandse kinderen in het UNICEF-onderzoek.

Zijn het de Evi Annes en Benjamins van Brabant, óf is het de bedoeling van de indieners dat de politici eens luisteren wat het tuig zelf zoal te melden heeft? Hebben D66 en de PvdA het licht gezien, en zijn zij ervan overtuigd dat het van belang is dat de politici eens horen wat de vele kinderen zoal te melden hebben die met messen en bijlen over straat lopen, omdat hen thuis geleerd wordt dat hun tijd, die van de islam, weldra aan zal breken. Dat ze beloond zullen worden als ze strikt leven naar het grote voorbeeld Mohammed. Weet je wel, die fijngevoelige veroveraar uit de 7e eeuw die de hoofden afhakte van zijn krijgsgevangenen en met Aisha trouwde toen ze negen jaar was. Zijn de indieners van het voorstel eindelijk wakker en snappen ze dat we eens serieus moeten luisteren naar de oorlogstaal van zeer jeugdige Marokkaanse straatterroristen die hier onze straten al overheersen en ons even vertellen hoe onze wereld er uit moet zien en hoe vrouwen zich moeten gedragen. Of naar de Marokkaanse kinderen die het de normaalste gang van zaken vinden om mensen in zwembaden te terroriseren? Ik had het al genoemd dat terrorisme, oorlog en conflicten op nummer 2 en 3 van het UNICEF lijstje stonden van Nederlandse kinderen. Hun zorg is reëel, want vele islamitische kinderen hier in Nederland uiten hun jihadistische motieven openlijk. Luister daar vooral eens naar.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/731412853/meer-begrafenissen-als-we-niet-oppassen?utm_source=t.co 

Islamitische snotneuzen die ons de wet voorschrijven:
https://www.geenstijl.nl/4323471/kleine_snotneuzen_we_haten_ong 

Tuig in Gouda dat meisje van fiets berooft:
https://www.youtube.com/watch?v=oH8-Wjx4bXk 

Dus voorzitter, de realiteit, dát zijn inderdaad de signalen die hier moeten doordringen, wat zeg ik, doordreunen! Aan kindercommissarissen en van Greta Thünberg overgetypte spreekbeurten over het klimaat -hoe sympathiek het ook allemaal klinkt- hebben we dan ook niet zoveel.

Aan de indieners dus oprecht de vraag welke en wiens agenda zij met hun voorstel willen dienen: willen zij hun éigen linkse agenda etaleren, of zijn zij bereid eens te gaan luisteren naar de échte problemen in onze samenleving.

Voorzitter, het voorstel is niet alleen overbodig, maar om meerdere redenen ook nog eens ongepast.
Ten eerste zijn daar het hypocriete D66 en PvdA die, getuige hetgeen ik zojuist uiteengezet heb, kinderen vooral willen gebruiken voor hun eigen linkse deugagenda. Wat als de kinderen op school niet zouden leren dat Wilders en Trump stom zijn, maar in plaats daarvan dat de massa-immigratie een bedreiging is voor ons voortbestaan, de EU een ramp voor onze welvaart, en windturbines geen nanograad helpen? Zouden deze indieners dan nog steeds willen dat politici hun oor laten hangen naar de mening van de kinderen? Of komt het vooral nú goed uit omdat onderwijs en media de linkse agenda keurig voorschotelen.

Voorzitter, ten tweede is het een gotspe dat D66 en PvdA zich druk maken over de mening van kinderen, waar ze tegelijkertijd een dikke streep hebben gezet door het meest laagdrempelige opinie-instrument dat we kennen: het referendum. De mening en daadwerkelijk betekenisvolle inbreng van volwassen kiesgerechtigde Nederlanders vinden partijen zoals D66 en de PvdA kennelijk zo bedreigend en onwenselijk dat ze hun recht om die mening te kunnen uiten om zeep hebben geholpen. Tegelijkertijd spannen ze gehersenspoelde niet-kiesgerechtigde minderjarigen hier voor hun deugkarretje.

Tenslotte, ook het initiatiefvoorstel van de PVV dat afgelopen juni hier in de Staten is behandeld kon niet op enige steun van D66 en PvdA rekenen. We moeten nu serieus gaan luisteren naar de politieke mening van kinderen en een top voor hen organiseren, maar kiesgerechtigde burgers mochten van D66 en PvdA géén mogelijkheid krijgen om een referendum te organiseren. Voorzitter, je moet het maar durven, de kiesgerechtigde burgers zó schofferen.

Nog een paar vragen aan de indieners, voorzitter. D66 en PvdA vinden in dit stuk dat de mening van kinderen politiek serieus genomen moet worden. Als je kinderen voor vol wil aanzien, zoals het voorstel dus beoogt, zijn de indieners dan ook van mening dat dat dan ook in het strafrecht zou moeten gelden?

En voorzitter, hebben kinderen als het aan de indieners ligt ook iets te zeggen als bijvoorbeeld hun school kinderen wil verplichten om een moskee te bezoeken?
Of als deze provincie het boerenbedrijf van hun ouders de nek om wil draaien?
Of mogen onze kinderen opkomen voor hun wens om Zwarte Piet te behouden?

Voorzitter, de PVV neemt kinderen en hun toekomst uitermate serieus. En wil je dat echt, dan doe je dat dus niet met dit soort symbolische voorstellen, maar door de toekomst van onze kinderen daadwerkelijk te waarborgen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat er een überhaupt een toekomst voor hen is. Grootschalige immigratie wordt er politiek doorheen gedrukt. De omvolking vindt in rap tempo plaats, onze westerse beschaving wordt bedreigd, onze landbouwsector wordt gesloopt en onze zeggenschap aan Brussel verkwanseld. Kinderen en hun toekomst serieus nemen betekent dus de grenzen sluiten, de-islamiseren en opkomen voor onze eigen mensen. Ónze kinderen beschermen, in plaats van hen tot een instrument van linkse deugpolitiek maken.

Voorzitter, de reactie van het college op dit voorstel is lovend. Ik citeer: "Meer dan ooit vinden we dat we voor de keuzes die we maken voor de toekomst van Brabant, ook de Brabanders zelf aan zet zijn". Pardon, voorzitter? Zo hoog was de berg boter op het hoofd van dít college nog nooit.
De boeren kunnen stikken, de Brabanders worden aan alle kanten kaalgeplukt en gepakt, niet gehoord, staan in de file, maar de Brabanders zijn opeens zelf wel aan zet volgens het college.
Ik zou dan ook graag een nadere toelichting willen horen van het college over deze visie dat "de Brabanders zelf aan zet zijn". Wat mogen zij in dat licht bezien de komende tijd van dit college verwachten?