Spreektekst Tweede wijzigingsverordening Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Voorzitter, de voorliggende wijzigingsverordening op de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning verdient qua timing en onderbouwing geen schoonheidsprijs.

Als argument voor dit statenvoorstel wordt gesteld dat het proces rondom het onderdeel Informatie en ambtelijke bijstand, we hebben het dan met name over de informatievoorziening en ondersteuning op verzoek, voor verbetering vatbaar is.

Voorzitter een niet goed lopend proces is geen reden om de spelregels te veranderen, maar zou een aanleiding moeten zijn om de bestaande spelregels te gaan handhaven.

Als ervaringsdeskundige in het stellen van technische vragen en het opvragen van documentatie bij dossiers neem ik u mee in wat feiten:

- ten eerste duurt het soms weken voor een informatievraag überhaupt in behandeling wordt genomen

- daarna duurt het soms maanden en diverse malen herinneringen sturen alvorens er 'iets' uit de toren komt

- niet zelden is het resultaat dan na weken of maanden 'opeens' dat de gevraagde documenten geheim zijn

- en als ik al dossierstukken krijg, blijkt later ook nogal eens dat de informatie niet compleet was, en dat er nog meer stukken waren.

Voorzitter dit verzin ik allemaal niet, maar is de realiteit.

Oorzaak hiervan is een aantal factoren, maar ik noem 2 belangrijke zaken.

Ten eerste is de archivering van de provincie niet op orde. Deze constatering heeft de ZRK diverse malen gedaan, en heeft ook de provinciearchivaris meerdere malen gedaan. Ik verwijs naar het meest recente verslag 2018. In dat verband is het verslag dat het college over de archiefverplichtingen bij het jaarverslag stopt, een lachertje. Werkelijk geen letter zelfkritiek, terwijl er het nodige is dat het college zich mag aantrekken.

Daar komt bij dat bij de archivering van stukken kennelijk niets wordt vastgelegd over de status van stukken. Dat betekent dat pas op het moment dat iemand een document vraagt, men gaat nadenken of dat de vrager het document mag lezen. Dat biedt gelegenheid tot politieke willekeur en die schijn zou sowieso al vermeden moeten worden.

Voorzitter, alle goede bedoelingen ten spijt: deze wijzigingsverordening gaat de problemen rondom het proces van informatievoorziening niet oplossen. Met het anders opschrijven van hetzelfde proces dat niet fatsoenlijk wordt uitgevoerd gaan we geen stappen voorwaarts maken.