Spreektekst benoeming accountant controle fractieverantwoording 2020

Voorzitter, de vorige accountant voor de controle van de fractieverantwoordingen was tevens de accountant voor de controle van de provinciale jaarrekeningen. Oftewel, de accountant voor wie wij tegelijkertijd opdrachtgever én onderwerp van controle zijn.

Deze vreemde constructie is vorig jaar al eens in het presidium aan de orde geweest en er bestond algehele overeenstemming dat de controle van onze fractieverantwoordingen niet door dezelfde accountant als die van de provinciale jaarrekening moest gebeuren en ook dat dit een opdracht is die veel beter past bij een lokaal of regionaal accountantskantoor.

Maar wat gebeurt er vervolgens? Er worden zeer zware eisen voor de opdracht geformuleerd en de accountant waar PS opdrachtgever voor is wordt doodleuk proactief uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de controle van de fractieverantwoording.

Boter op het hoofd .... dat haalde ik bij het vorige onderwerp al aan.

Voorzitter, laten we wel wezen, we hebben het niet over hogere wiskunde. Kennis van overheid? Nergens voor nodig. Twee RA's op kantoor? Kom op zeg.
Het komt gewoon neer op degelijk bonnetjes controleren en nagaan of de spelregels uit één verordening zijn nageleefd. We gaan nu dus met andere woorden een luciferdoosje vervoeren met een megatruck.

Voorzitter, onze fractievergoedingen moeten deugdelijk worden gecontroleerd. Met dat principe is niets mis.

Maar voorzitter, als dan kennelijk de fracties hier het erover eens zijn dat we zware eisen moeten stellen ten aanzien van de accountant voor de controle van de fractieverantwoording, dan gaan wij ervan uit dat de collega's hier dan consequent zijn. Dat betekent dat zij dan net als de PVV ongetwijfeld van mening zullen zijn dat die strenge accountantscontrole ook van toepassing moet zijn op subsidies die in dit huis worden verstrekt.

Daarom dienen wij een motie in die GS de opdracht geeft bij subsidies tot 125.000 euro wél een financiële verantwoording en accountantscontrole te verlangen, in tegenstelling tot hetgeen in de Algemene Subsidieverordening is opgenomen. GS kan uiteraard op korte termijn de verordening hierop aanpassen, dat stond immers toch al op de agenda.