Spreektekst Oprichting `Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies`

Vz, zeker in een tijd dat ons erfgoed wordt stukgeslagen door linkse barbaren, is het op zich goed om aandacht te hebben voor het historisch belangrijke erfgoed van de Hollandse Waterlinies. Maar niet middels deze onnodig bureaucratische constructie.

Het is belachelijk om een Gemeenschappelijke Regeling op te tuigen voor het verkrijgen van de Unesco Werelderfgoedstatus en daarmee dus een overbodige overheidslaag te creëren.

Unesco bemoeit zich bovendien met de inhoud van ons erfgoed, als VN-orgaan zetten ze bijvoorbeeld vol in op de vernietiging van Zwarte Piet. En ook bij de Waterlinies zal Unesco vooral het demagogische verhaal willen uitdragen rond bewustwording van klimaatverandering. Dit zien we bijvoorbeeld bij het mede door de provincie gefinancierde nieuwe Watermuseum in Den Bosch, wat onder auspiciën van UNESCO komt te staan. Bij dit Watermuseum blijkt het politiek activisme van UNESCO: het moet gaan over “water en duurzaamheid”, klimaatverandering en de duurzaamheidsdoelstellingen van UNESCO worden centraal gesteld. Een vacature op de provinciale website voor dit Unesco-klimaatindoctrinatiecentrum spreekt zelfs over de “opkomst van een nieuwe waterbeschaving” en “een oproep aan mensen en instellingen om dringende acties te implementeren” in het kader van de Unesco Duurzaamheidsagenda.

Overigens verbindt Unesco ook andere verplichtingen aan de werelderfgoedstatus: geen ruimtelijke ontwikkelingen die het Werelderfgoed aantasten. Betekent dit dus ook dat landschapsvervuilende wind- en zonneparken rond de Hollandse Waterlinies niet mogelijk zijn? Graag een reactie van het college. Wij dienen in ieder geval een motie in om deze landschapsvervuiling te voorkomen, daar hebben we Unesco niet voor nodig. Ook dienen we een motie in om de Hollandse Waterlinies te vrijwaren van de Unesco-klimaatpropaganda.

 

De PVV-fractie zal tegen dit voorstel stemmen, we hebben geen extra bestuurlijke drukte nodig.