Spreektekst Provinciale Jaarstukken 2019

Voorzitter, we behandelen hier de jaarrekening 2019 van de provincie.

Ik focus vandaag op belangrijk aspecten van de jaarrekening, namelijk de verantwoording van het beleid en wat dat heeft gekost.

Provinciaal beleid zou bij voorkeur tot meetbare resultaten moeten leiden, meerwaarde voor de inwoners en de bedrijven van onze mooie provincie. Maar het college is niet zo van de afrekenbare doelen, heeft Sturen met kaders gewoon terzijde geschoven. Liever rapporteert het college in termen van procesvariabelen. De jaarrekening staat al jarenlang bol van streefwaardes zoals het aantal handelsmissies, samenwerkingsverbanden, opgeleverde rapportages en onderzoekjes, het aantal verleende subsidies, tussenevaluaties, bestuursovereenkomsten en zo meer. En met trots rapporteert het college dat die veelal zijn gerealiseerd. Wat een productieve ambtenaren, zou een slechte lezer dan welhaast gaan denken.

Maar al die rapporten en onderzoeken, ondersteuning voor subsidieverstrekkingen, evaluaties en adviesjes komen voort uit miljoenen en miljoenen aan uitgaven voor inhuur van externen, ZZP-ertjes en bedrijfjes. Dagvoorzitters, communicatiebureautjes, tekstschrijvers, bodemonderzoekers, juristen, noem maar op. De tienduizenden euro's vliegen je om de oren. Gemiddelde uutarieven van 100 euro. Dat is boven-Balkenende op jaarbasis voorzitter. En daar worden er dus honderden van ingehuurd voor allerlei klussen.

Voorzitter een ontstellende hoeveelheid van onze technische vragen over het effect en de uitkomst van het beleid van GS werd beantwoord met 'dat weten we niet' of 'dat zouden we moeten onderzoeken'. Zo ook bij het energiebeleid, en dat is niet het minste dossier waar burgers en bedrijven immers zwaar gebukt gaan onder de Brabantse klimaatslavernij.
Ook ten aanzien van het stikstofbeleid kan men geen antwoorden geven, zo kan GS niet aangeven hoeveel soorten door stikstof bedreigd worden of door beleid teruggebracht kunnen worden in Brabant, maar de boerensector die moet en zal kapot gemaakt worden. Het is duidelijk dat er maar één bedreigde soort in Brabant is en dat is de hardwerkende ondernemende boer.

Peperduur beleid dus met onbekende uitkomsten. Kan het college uitleggen waarom zij geld uitgeeft en beleid bedenkt als de effecten van dat beleid totaal onbekend zijn?

Voorzitter het eerste jaar nieuwe accountant: in het accountantsverslag heeft de PVV weinig écht kritisch vermogen gezien. Daar zijn bijzondere omstandigheden wellicht debet aan, dus ik vertrouw op een veel kritischere blik in komende jaren. Wat de boardletter betreft vanuit deze plek wel een compliment aan de accountant, hier worden enkele belangrijke punten goed blootgelegd.

Een aantal constateringen uit deze documenten waar ik voor nu nog op wil ingaan.

Het subsidieregister moet worden verbeterd, zo constateert de accountant. Daar zijn wij zeer mee eens voorzitter. Het subsidieregister moet zelfs niet alleen een databestand zijn, maar ook naar de onderliggende subsidiedocumenten verwijzen die publiek beschikbaar moeten zijn. Wij dienen daartoe een motie in.

Voor de eerste termijn een laatste punt voorzitter. Vanaf 2021 moet GS een rechtmatigheidsverklaring opleveren, en niet onze accountant. Voorzitter wat zorgen baart is dat er nog geen snipper informatie hierover vanuit GS ligt. In andere provincies zijn er al plannen van aanpak in de maak. Er ligt een loodzware organisatie-opgave.
De PVV zou het verstandig vinden als wij rond de begroting 2021 een plan van aanpak zouden kunnen zien, en we zouden het verstandig vinden als GS het controlejaar 2020 gebruikt om proef te draaien. Wij dienen daartoe een motie in.

Voorzitter tot zover de eerste termijn, in de 2e termijn zal ik nog een aantal andere zaken aanstippen.