Spreektekst PIP "Kempenland-West-omgeving De Utrecht”

Voorzitter,

Terwijl dit college in haar natuurbeleid de ontwikkeling van biodiversiteit niet eens kan kwantificeren, ligt hier weer een plan voor instandhoudingsmaatregelen voor Natura2000. De vraag is of bij dit plan de instandhouding van soorten wel concreet meetbaar en afrekenbaar is gemaakt. Kan GS dat verduidelijken?

Direct aangrenzend aan dit gebied, pal ten noorden van het Goor ven, is een gigantisch zoekgebied ‘concentratie zon & wind’ aangewezen. Terwijl voorliggend plan inzet op ontwikkeling van ‘vochtig hooiland’ en ‘kruiden- en faunarijk grasland’ worden straks om de hoek honderden hectaren volgelegd met natuur- en bodemlevende verwoestende zonnevelden. En de biodiversiteit wordt fijngehakt door een windpark, wat ook nog de landschappelijke kwaliteit verziekt.

Daarnaast is in de zienswijzen sprake van slechtere gebruiksmogelijkheden van gronden door een hoger waterpeil en vrees voor muggenoverlast. Bovendien zal mogelijk sprake zijn van onteigening van landbouwgrond voor nepnatuur, waardoor de PVV sowieso tegen zal stemmen.