Spreektekst Procedure Wensen en bedenkingen financiering vervangende nieuwbouw gebouw `Grizzly` op Pivot Park

Voorzitter, de PVV heeft bedenkingen over het besluit van GS om de volledige nieuwbouw Grizzly op het Pivot Park te willen financieren.

Op het dossier is een veel te brede geheimhouding gelegd. Zo breed, dat sommige collega's mij vorige week bij de bespreking van het voorliggende voorstel in de commissievergadering al uitgebreid gingen toelichten hoe goed het dossier in elkaar zit en dat ze mijn zorgpunten ten aanzien van een aantal aspecten niet hadden aangetroffen in de geheime stukken. Voorzitter dat kan dus niet.

Ik sprak overigens over de fiscale aspecten rondom het dossier. Er ligt een adviesnotitie maar die is geheim. Hoe moeten wij als staten nu kunnen beoordelen of GS dan wel andere belanghebbenden in het dossier niet allerlei legale fiscale trucs uithalen. Fiscaal instrumentarium, hoezeer ook binnen de kaders van alle wet- en regelgeving, kan toch bedenkelijke aspecten hebben, bijvoorbeeld als overheden allerlei trucs verzinnen om belasting te ontwijken.

Het college verklaarde dat er geen sprake is van belastingontwijking. Voorzitter ik zal dat uiteraard aannemen, maar het zit mij niet lekker dat de volksvertegenwoordiging geconfronteerd wordt met zo weinig openheid.

Voorzitter met cijfermatig gegoochel wordt deze casus ongelooflijk opgeleukt. De voorgespiegelde banengroei van 57% banengroei op Pivot Park tegen slechts 3,1 % groei in de regio Oss. Klinkt overweldigend, en toch is het 200 tegen ruim 5100. Voor die paar honderd banen lopen de publieke investeringen in de tientallen miljoenen euro's, voor die 5100 werd 2 miljoen ingezet. Het valt dus wel mee met die business case.

En voorzitter als het dan zo'n fantastisch plan is, zo'n niet te weerstaan project, waarom springen private financiers er dan niet in? Waarom moet de provincie zo nodig voor bankier spelen?

Waar het statenvoorstel begint met het beschrijven van de noodzaak om een provinciaal aandeel in 30% van de benodigde 37 miljoen te leveren voor de bouw van Grizzly, namelijk 30% als garantstelling zodat een geldverstrekker een lening kan verstrekken, eindigt het voorstel zonder verder blikken of blozen met de conclusie dat de provincie gewoon de volledige 100% gaat verstrekken.

Voorzitter, waarom? Er is geen enkel goed argument waarom de financiering van de 70% niet gewoon aan de markt gelaten wordt, enkel dan dat de provincie zich richt op het financieel rendement. Geargumenteerd wordt dat het risico toch al bij de provincie ligt en dús de rest van de lening beter ook maar bij de provincie kan. Ten eerste moet de provincie om te beginnen misschien dat risico al niet willen, ten tweede vergeet de provincie te vermelden dat het risico natuurlijk ook groeit naar 37 miljoen in plaats van 8.

Voorzitter, volgens de stukken van de aandeelhoudersvergadering zou de business case van de nieuwbouw Grizzly voor 70% op bestaande huurders moeten leunen en voor 30% voorzien zijn voor nieuwe huurders. Hoeveel van die 30% is inmiddels al gevuld? Kan het college ook aangeven hoeveel door de BOM gefinancierde ondernemingen er eigenlijk op het park zitten? Hoe zorgt het college voor een gedegen scheiding van belangen en petten in deze?

Voorzitter tot zover in de eerste termijn.