Spreektekst beleidskader Gezondheid 2021-2030

Voorzitter,

 Twee weken geleden heeft de PVV aangegeven hoe dit statenvoorstel verbeterd kon worden. Maar hier is helemaal niets mee gedaan.

Daarom ga ik deze vier punten vandaag weer inbrengen:

Punt 1: Verstedelijking, leidt (volgens dit statenvoorstel) tot meer ziekten, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen. Kan dit college dan uitleggen waarom wij iedereen jaar meer dan 150.000 migranten (160.000 in 2019) naar ons land halen?

Punt 2: Luchtkwaliteit, het is belachelijk om te praten over luchtkwaliteit als de biomassacentrales op volle toeren bossen blijven verbranden.
Als dit college de luchtkwaliteit in Brabant echt serieus neemt… stop dan met biomassa.

Punt 3: Windmolens, Dit document (blz. 57) stipt de geluidshinder van windmolens erg summier aan.
Terwijl de overlast van windturbines gigantisch is. En niet enkel de genoemde geluidshinder, maar ook hinder van knipperende lichten en de slagschaduw bezorgen de Brabander veel ellende. Slaapproblemen, depressie, leukemie en mogelijk nog veel meer. Als dit college de gezondheid van Brabanders serieus neemt zorg dan voor minder, minder, minder windmolens.

Punt 4: Sociale veiligheid, in dit stuk wordt geen aandacht geschonken aan de sociale veiligheid van onze Brabanders, waarvan ook een preventief gezondheidseffect uitgaat. Zoals de sociale veiligheid van onze vrouwen in geïslamiseerde stadswijken en rond AZC’s. Hun veiligheid is ook essentieel voor hun gezondheid.

Vandaag is in het Eindhovens Dagblad te lezen dat in het Budelse AZC structureel sprake is van toename van geweld waarvoor steeds hulpdiensten moeten uitrukken en uit deze geweldsuitbarstingen ziekenhuisopnames volgen. En dat terwijl de druk op onze gezondheidszorg al groot is. Ook kampen AZC’s vaak met corona-uitbraken, met alle gevolgen van dien. Daarom stoppen met asielmigratie en azc’s is een stap om de druk op onze zorg te verbeteren en er daarmee minder druk op de gezondheidszorg voor onze Brabanders is.

Is het college bereid om deze vier punten mee te nemen in de uitvoering van dit beleid?