Spreektekst Begrotingswijziging onttrekking egalisatiereserve VTH

Helaas heeft dit college en het vorige college met Forum van Democratie en JA21 besloten om de Brabantse boeren te discrimineren en op te zadelen met een berg onhaalbare provinciale regelgeving genaamd Transitie Veehouderij. 

Om deze provinciale regeldruk te controleren en vergunnen moet de provincie extra kosten maken. En nu vraagt de coalitie of we effe 1,5 miljoen euro willen overmaken.

Nee, dat gaan we niet doen. De PVV is tegen de discrimineerde regelgeving van Brabantse boeren. Dus u krijgt van ons geen cent hiervoor. 

Wij komen wel op voor de Brabantse boeren, wij houden onze rug wel recht. Wij verkopen onze idealen en ziel niet voor twee kartelbaantjes. 

De PVV is bereid om mee te denken over de kosten die gemaakt moeten worden voor de implementatie van de uitgestelde omgevingswet en de aanvullende opdrachten. 

Maar wel dan eerst via een informatieve en oordeelsvormende vergadering.