Spreektekst Bestuursrapportage-I 2022

Voorzitter, 2 zaken wil ik bij deze burap benoemen.

Ten eerste de indexering van de subsidies voor een aantal organisaties die hier aan het exploitatiesubsidieinfuus hangen. De PVV is niet overtuigd dat het gehele budget vanaf nu onder de indexering zou moeten vallen. Ten eerste is dat geen aanmoediging voor creativiteit inzake budgettering en ten tweede is het maar zeer te betwijfelen of wel alle exploitatiekosten daadwerkelijk stijgen. Kapitaallasten bijvoorbeeld aflossingen zijn vaak helemaal niet aan indexering onderhevig.

Een tweede punt betreft de diverse activiteiten die ik even samenvat onder de noemer verbouwen, waarvan een deel ook in deze burap zit. Ik werd getriggerd door fotoplaten in de hal over de geplande verbouwing van het provinciehuis. Daarnaast is er ook nog een grootscheepse klimaat-ideologische verbouwing én wordt veel meubilair vervangen. De vraag is waar dat nou voor nodig is, die miljoenen die hier weer mee gemoeid zijn. Het provinciehuis is amper 9 jaar geleden voor zo'n 30 miljoen euro grondig verbouwd. Daarbij is ook het meubilair op grote schaal vervangen. Inmiddels is het echter al zo ver dat je je elke keer als je naar het provinciehuis komt moet afvragen wat voor rare hipstermeubels er nu weer naar binnen zijn gereden.

Voorzitter, stofferen is geen kerntaak van de provincie. Die bespottelijke huiskamergedachte-zie die prenten en het verbouwingsplan- is ook nergens goed voor. Er moet hier gewoon ten dienste van de belastingbetaler en bedrijven worden gewerkt.

Met dit soort fratsen wordt overheidje spelen meer en meer tot een doel op zich verheven.

Voorzitter, hoe zou het toch komen, die kloof tussen burger en overheid?