Spreektekst Statenvoorstel 48/22 Kadernota 2022-2023 en Ontwerpbegroting 2022-2023 van Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies

Voorzitter,

Als PVV-fractie zijn we erg voor het behoud van ons erfgoed en vinden we onze Waterlinies ook prachtig.

Dit Gemeenschappelijk Orgaan investeert echter niet in het behoud van de Waterlinies, maar vooral in personeelskosten voor projectmanagers en communicatie, websites, promotiemateriaal en marketing, vooral om de status als Unesco Werelderfgoed uit te dragen.

De 100.000 euro die Noord-Brabant hier jaarlijks aan moet bijdragen komt uit de meerjarenbegroting erfgoed. En op die erfgoedbegroting wordt al fors bezuinigd door dit college.

Daarom steekt de PVV dat geld liever rechtstreeks in het behoud van het ons erfgoed, in onze monumenten, in plaats van dit Unesco-marketingbureau. Voor marketing en communicatie over bezienswaardigheden in Brabant hebben we met Visit Brabant al een geschikte organisatie, die ook de Waterlinies kunnen promoten, dat hoeft niet dubbelop gedaan te worden.

De PVV-fractie kan zich dan ook niet vinden in voorliggend voorstel en zal daarom per amendement een zienswijze indienen.