Programmeringsbijeenkomst Voortgang begrotingsprogramma Wonen en Ruimte

Voorzitter, gaat het college slaafs de Ruimtelijke Ordeningsbrief van het Rijk volgen in plaats van de eigen Brabantse agenda? Daarop zeggen we als PVV duidelijk: buig niet voor het dwangbeleid van Hugo de Jonge ten aanzien van de huisvesting van de asielinvasie, de windparken en het afpakken van grond van onze boeren!

Wat de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof betreft: waarom is hiervoor geen apart thema landbouw en is dit en passant bij het thema Ruimte weggestopt? Hoe dan ook: stop met het opleggen van extra maatregelen aan onze boeren en andere ondernemers. Stikstofbeleid is sowieso totale onzin, maar nog grotere onzin is om “onverminderd verder te gaan” met de uitvoering van de BOS. Het ‘inspelen op landelijke ontwikkelingen’ zou dan ook het loslaten van de eigen strengere Brabantse normen en deadlines moeten zijn: stop dus ook het “naar voren halen in de tijd.”

En dan de “kansen ambtelijk ingediend” voor middelen uit het transitiefonds: dat is het met belastinggeld liquideren van de boerensector. Daarbij is het “afwaarderen van landbouwgronden” het in gevaar brengen van onze voedselvoorziening om bureaucratische Brusselse natuurdoelen na te jagen. Letterlijk levensgevaarlijk beleid, wat voedselschaarste en broodroof avant la lettre kan veroorzaken: als zulke gevolgen voor lief genomen worden, kunnen we dan spreken van misdadig beleid? In plaats daarvan moeten we onze boeren juist stimuleren.

Ten aanzien van woningbouw volgt het college de ‘inzet Rijk op versnelling woningbouw’ en knielt voor “de druk van het ministerie van BZK op de woonopgaven”. Druk is voor de drukte door massa-immigratie: zet dan liever een versnelling op het sluiten van onze grenzen en geef niet steeds toe aan de asielkolonisatie.

Tot slot over de XXL-logistiek: de maatregelen zijn too little, too late: veel plannen voor mega-blokkendozen vol arbeidsmigranten zijn al in voorbereiding of ontwikkeling. En daar heeft de provincie ook gewillig aan meegewerkt. De veestapel is al gehalveerd met het aantal spreekwoordelijke kalveren wat het college bij alle plannen voor XXL-logistiek inmiddels heeft laten verdrinken…