Spreektekst Bestuursrapportage II-2022

Voorzitter, de Burap is een van de onderdelen van de Planning & controlcyclus. Het is een integraal document waar PS de ruimte hebben om beleid bij te sturen. En dat het beleid in Brabant drastisch moet worden bijgesteld, dat is glashelder.

Voorzitter, terwijl GS trots koketteert met het volgens planning lopen van meer dan driekwart van de doelen, bezwijkt Nederland en dus ook Brabant onder een verstikkende druk van gecreëerde crisissen.

De energiekosten zijn niet te betalen. Niet alleen vanwege de belachelijke prijsstijgingen die vanaf vorig jaar september intraden maar ook vanwege de idiote belastingdruk op de energierekening. De oorzaak is wanbeleid en krankzinnige beleidskeuzes die geen oplossingen aandragen, zelfs al zou je geloven dat er een klimaatprobleem is. Brandstof voor de auto is onbetaalbaar. Kostte een liter benzine in november 2020 nog 1,52€, dat is nu tegen de 2€. Intussen wordt record na record aantal asielzoekers Nederland binnengehaald, op kosten van ónze belastingbetalers. En omdat al die asielzoekers kennelijk ook niet meer vertrekken, moet een groot deel van de boeren op last van de overheid worden geruimd. Het lijkt er niet op dat provinciale bestuurders alles op alles zetten om dát te verhinderen.

Oftewel: De hardwerkende Brabander heeft het nakijken. Dit college is er niet voor hén, maar voor de bestuurlijke elite, wiens enige doel is nog een stapje hoger op de ladder te klimmen, een nog mooier baantje met nog meer aanzien. De bestuurlijke elite, die alleen maar méér beleid maakt, en ook steeds meer taken naar zich toetrekt. De Brabantse spaarpotten worden stukgeslagen, publiek geld wordt opgemaakt aan zaken waar de Brabander geen behoefte aan heeft of het geld wordt ingezet om risico's af te dekken van uitgezet geld waar ongemerkt de beleidsruimte nog verder mee wordt opgerekt, veelal buiten het zicht van de democratische controle.

Middels deze burap worden vele miljoenen euro's weggesluisd naar cofinanciering van Europese Programma's. Daarmee importeert het college nog meer Brusselse beleidsdictatuur, slecht nieuws voor onze vrijheid dus.

Verwezen wordt naar een statenmededeling over de voortgang van de Europese programma's. Daarin wordt geschetst dat bij de begroting 2023 de middelenreservering van 23,5 m€ voor 2022 en 2023 zal worden geëffectueerd. Ik wil graag van het college weten of de nu in de burap voorliggende reserveringen van ruim 16,5 m€ de reserveringen zijn waarop wordt gedoeld in de statenmededeling, of dat er dadelijk bij de begroting inderdaad nog eens de genoemde 23,5 m€ wordt gestort.

De reclameboodschap in de statenmededeling stelt dat voor elke Brabantse euro cofinanciering 2 euro aan Europese subsidie wordt binnengehaald. Hoe zuur is dat verhaal, als je je realiseert dat Nederland voor elke euro die het ontvangt uit Brussel, er meer dan drie heeft betaald aan Brussel. Ik wil dan ook graag van het college weten waarom koste wat kost wordt ingezet op Europese programma's in plaats van in het pleiten dat Nederland de EU zo snel als mogelijk verlaat.

Voorzitter volgens de Burap staat de onderhoudsbegroting voor wegen onder druk door de grotere onderhoudsopgave, toegenomen complexiteit en gestegen prijzen. Voorzitter dit is echt de omgekeerde wereld. Onze automobilisten worden al jaar in jaar uit als de melkkoe voor de provinciale begroting geëxploiteerd. Minder dan de helft van de inkomst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting wordt in de budgetten voor wegen, fietspaden en verkeersveiligheid gesopt. Nu jammeren over het onder druk staan van die onderhoudsbegroting is een farce. Het heeft niks te maken met niet beschikbare middelen, maar met keuzes die dít college maakt. In plaats van de middelen in te zetten op provinciale kerntaken, en dan met name díe zaken waar de meeste Brabanders iets aan hebben, rommelt het college de opcenten naar allerlei hobbies waar vooral de bestuurlijke elite van profiteert.

De PVV vindt de keuzes van het college onder deze burap een klap in het gezicht van de Brabanders en zal dan ook tegen deze burap stemmen.

Voorzitter, vorige week werden wij opgeschrikt door een lege sokkel waar een dag eerder nog onze fiere bronzen zeug en een deel van haar biggen prijkte. Ons Brabantse monument, geschonken door de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) in 1979. Onze Brabantse welvaart danken wij voor een belangrijk deel aan het varken. Om ons erfgoed en de herkomst van onze welvaart niet te vergeten is de PVV dan ook van mening dat het varken terug moet keren op het voorplein van het provinciehuis. Wij dienen hiertoe een motie in.