Spreektekst initiatiefvoorstel rollenparagraaf

Vz, veel dank aan de indieners.

Het door de ambtelijke organisatie uitgewerkte voorbeeld van Eindhoven Airport maakt duidelijk hoe de rollenparagraaf op een eenvoudige en overzichtelijke manier in een Statenvoorstel kan worden opgenomen. Dat is nuttig en zeker niet onnodig bureaucratisch.

Integendeel, het is ook voor de ambtelijke organisatie en het provinciebestuur bijzonder praktisch om zo in één oogopslag duidelijkheid te krijgen en op langere termijn te houden, voor wie na enige tijd zo’n dossier weer moet raadplegen.

Daarnaast zorgt het voor meer inzichtelijkheid bij onze burgers en andere buitenstaanders. Het zorgt zo voor meer transparantie over de werkwijze van onze provincie. Daar komt nog bij dat het zorgt voor een beter bewustzijn van belangen en rollen, zodat mogelijke discussies daarover ook voorkomen kunnen worden.

Kortom, dit voorstel is absoluut van toegevoegde waarde.