Spreektekst Begroting 2024

Voorzitter,

Vandaag bespreken we aan het begin van deze nieuwe bestuursperiode een door GS als ‘beleidsarm’ aangeduide begroting. Er zit inderdaad nog geen echt nieuw beleid in, maar onze Brabantse burgers worden desondanks nog steeds arm gemaakt door voortzetting van veel onzinnig beleid.

Sterk exemplarisch daarvoor is wel volstrekt onnodige Brabant Outcomes Fund 2.0. Niemand zit er op te wachten, niemand wil er in investeren, resultaten blijven achterwege, maar tóch een belastinggeldverslindende nieuwe variant opzetten. Om GS en projectmanagers maar geen gezichtsverlies te laten lijden blijven trekken aan een dood paard, wat heeft de Brabander daar aan?

Het provinciebestuur is een omgekeerde koning Midas: alles wat hij aanraakte veranderde in goud, alles wat de provincie aanraakt verandert in puin. Of het nu een mislukt ‘Brainport Smart District’ is, het failliete Lightyear of de tot de graat toe mislukte “visvrije” subsidietonijn: deze provincie grossiert in puinhopen. En zelfs die puinhopen weten ze nog als “circulair” te verkopen in beleidspropaganda. Wie profiteren er eigenlijk wél van deze mislukkingen? Mensen in onze volksbuurten of dorpen in ieder geval niet.

Ook buiten Brabant leent de provincie op exorbitante schaal geld uit aan gemeenten, terwijl deze gemeenten financieel grote risico’s lopen. Dit geld kan zoveel beter en nuttiger voor onze Brabantse inwoners ingezet worden.

De Brabantse automobilist wordt leeggemolken met een steeds hoger opcententarief en krijgt daar qua wegeninfrastructuur steeds minder voor terug. Nieuwe wegen worden niet of nauwelijks aangelegd, veiligheidsverbeteringen aan provinciale wegen blijven achterwege ‘vanwege stikstof’ en voor wegenonderhoud geldt op veel plaatsen hetzelfde.

Ook is het beleid van de provincie om provinciale wegen over te dragen aan gemeenten, waardoor er voor de hogere opcenten motorrijtuigenbelasting steeds minder kilometers provinciale weg overblijven: hierdoor is het opcententarief in Brabant omgeslagen per kilometer provinciale weg zelfs het hoogste van Nederland. En hoeveel is de filedruk in Brabant wel niet toegenomen sinds de zelfverklaarde ‘vroem’-partij VVD in het college zit? Aan deze opcentenslurpers heeft onze automobilist helemaal niks.

Het enige wat de Brabantse automobilist ‘terugkrijgt’ is een volstrekt mislukte transitie van auto naar OV en het onzinnige concept van ‘deelmobiliteit’. Het OV in Brabant kampt met een zeer onbetrouwbare dienstregeling, met name door personeelsgebrek. Belangrijke bushaltes vervallen, zoals lijn 319 in Steensel, dienstregelingen worden beperkt en reizigersinformatie is een puinhoop. Het OV is geen gelijkwaardig alternatief voor de auto, waardoor iedereen toch weer de file in wordt gejaagd. En deelmobiliteit is al helemaal een farce: in onze steden worden de straten vervuild met overal rondslingerende groene elektrische deelscooters, als rommelig toonbeeld van dit drammerige vervoerscommunisme. En in de dorpen, zoals in de Kempen, zijn nu met provinciale poen heel dure ‘lifterszuilen’ neergezet, compleet met zonnepanelen op het dak. Zit iemand op die flauwekul te wachten?

En wie de moeite neemt om de fiets te pakken hoeft ook niet op al te veel comfort te rekenen. De provincie pronkt graag met protserige snelfietspaden, maar als het aansluitend netwerk van fietspaden tekort schiet heb je er nog niet veel aan. Zo zijn op veel plaatsen fietspaden nog steeds slecht verlicht en daarmee ook sociaal onveilig. Sterker nog: langs sommige wegen -ook provinciale wegen- zijn de lantaarnpalen zelfs verwijderd. Fijn als er een AZC naast zo’n route zit.

En wie een route kiest door een natuurgebied, zoals de Maashorst, kan midden op het fietspad zomaar geconfronteerd worden met een kudde taurossen, wisenten of andere oerossen die in het kader van natuurbeleid moeten rondlopen in de gesubsidieerde safariparken waar onze natuurgebieden tegenwoordig voor door moeten gaan. Omwille van de veiligheid hangen bij die fietspaden bordjes met “blijf op minstens 50 meter afstand van de kudde”. Hoe dan, als die subsidieherkauwers midden op het fietspad blijven staan? Geef daarom onze fietsers de ruimte in Brabant en stop met gesubsidieerde nepnatuurprojecten.

Ook worden onze binnensteden steeds meer tot een groen deugreservaat gebombardeerd. Met emissievrije zones is er alleen nog toegang voor peperdure elektrische wagens en worden hardwerkende loodgieters, schilders, tegelzetters en andere vaklieden keihard geweerd om met een keurig dieselbusje nog in de binnenstad te komen – dus ook arm door beleid. Ook voor winkelend publiek worden binnensteden zo steeds lastiger bereikbaar, waardoor winkelleegstand verder de overhand zal nemen. In de ons omringende landen, zoals Duitsland, worden sommige regionale wegen ook al tot milieuzone omgedoopt. Laten we die milieugekte een halt toe roepen en in ieder geval onze provinciale wegen altijd blijven vrijwaren van emissievrije zones.

Terwijl de afgelopen jaren onze burgers zijn opgezadeld met steeds hogere energieprijzen, met name door veel te hoge heffingen, doet dit college er nog een schepje bovenop. De begroting geeft aan door te willen pakken met de afspraken over ‘wind op land’. Nóg meer windparken, nóg meer schade aan ons landschap en leefomgeving, nog meer wiebelstroom en netcongestie op het elektriciteitsnet en dus nóg harder de portemonnee van onze burgers leegschrapen.

Dus nog meer windparken, terwijl Brabant al vol is. De provincie zet in op inbreiding binnen bestaande bebouwing, maar dat gaat ten koste van bestaande groene ruimte, parken en speeltuinen. Wat blijft er dan nog over van ambities voor een groene en gezonde leefomgeving? Maar terwijl de ruimte ontbreekt, blijft de massa-immigratie ongehinderd doordenderen. Mocht de asieldwangwet door de Eerste Kamer worden aangenomen, dan krijgt de provincie óók nog een taak om aan al onze gemeenten AZC’s op te dringen. Veel gemeenten lopen zelfs al op de zaken vooruit door AZC’s aan hun inwoners op te dringen.

Nu zelfs hier in Den Bosch in een luxe hotel pal naast dit Provinciehuis, tot groot ongenoegen van de omwonenden hier in de Gestelse Buurt. Is het college bereid om als buurman bezwaar te maken tegen dit AZC, óók vanuit het belang van de omwonende buurtbewoners? Is het college ook bereid om de Eerste Kamer op te roepen tegen die vreselijke Spreidingswet te stemmen, om te voorkomen dat Brabant één groot AZC wordt? Om ook te voorkomen dat Brabant nóg onveiliger wordt, zoals we nu al zien met de enorme overlast van AZC’ers in Budel en Maarheeze of met de trieste moord op Rik van de Rakt in Oss door een statushouder?

Ook wordt Brabant steeds meer overspoeld door arbeidsmigranten, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden moeten wonen en werken in bijvoorbeeld XXL-blokkendozen. Veel gemeenten worden nu ook geconfronteerd met enorme wooncomplexen voor arbeidsmigranten, zoals in Bergen op Zoom, waar voor eigen inwoners en ondernemers geen ruimte is. Terecht voerde onlangs de SP in Boxtel actie tegen zo’n arbeidsmigrantencomplex. Maar durft deze partij, nu zij hier coalitiepartij is, ook vanuit dit college actie te ondernemen om zulke ontwikkelingen tegen te gaan? Het is hoog tijd om hier paal en perk aan te stellen en we dienen dan ook een motie in om het college hiertoe aan te zetten.

Ruimte voor windparken, nieuwe nepnatuur voor stikstofcompensatie, AZC’s, arbeidsmigranten en woningen voor asielmigranten is uiteindelijk ook ruimte die dit college van onze boeren wil afpakken. Dat kan en mag wat de PVV betreft nooit gebeuren: onze boeren verdienen hun ruimte in Brabant om prachtige bedrijven te runnen en topkwaliteit voedsel te produceren. De beste manier om deze ellende een halt toe te roepen is op 22 november de PVV zo groot mogelijk te maken.