Spreektekst Wijziging van diverse gemeenschappelijke regelingen in verband met de implementatie van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen

Voorzitter in de themavergadering over deze voorstellen heeft de PVV reeds betoogd dat het bezwaarlijk is dat wij vandaag deze voorstellen behandelen. De voorliggende concept aangepaste GR-en zijn incompleet omdat niet alle verplichte onderdelen zijn geadresseerd. GS wil toch koste wat kost nu doordenderen, en gaf aan dat we dadelijk nog aan zet zijn. Voorzitter, waarvoor PS dadelijk nog aan zet zijn is in elk geval geen zienswijzeprocedure, het betreft slechts een ja of nee.

Participatie moet mogelijk zijn, ongeacht of GS vindt dat dat niet moet.

Voorzitter, over de GR-en van de omgevingsdiensten. In het voorstel wordt gesteld dat er niet hoeft te worden beschreven welke inlichtingen of documenten verstrekt worden. In de themavergadering heeft onze fractie reeds betoogd dat dat een zwaktebod is voorzitter. De PVV wil dat in elk geval alle documenten van bestuursvergaderingen pro-actief gepubliceerd worden.

Dat geldt overigens ook voor de overige GR-en.

De bepaling over het niet opnemen van een termijn voor evaluatie en dit aan het bestuur te laten, is ongepast. Een gelijktijdige periodieke evaluatie van de 3 omgevingsdiensten zou noodzakelijk zijn en tevens een veel beter beeld van het totaal geven. Het moet ook niet aan bestuur zijn om een voor hun gunstig moment te kunnen kiezen om te evalueren, of zelfs helemaal niet omdat men daar geen zin in heeft.