Spreektekst Algemene Subsidieverordening

Over deze voorliggende Subsidieverordening inclusief de invoering van de bijbehorende Brabantnorm, een weigeringsgrond voor subsidie ingeval van veel te hoge salarissen, is reeds veel gesproken.

De PVV is het helemaal eens met de Brabantse gedachte dat je als overheid met belastinggeld geen instellingen of bedrijven moet financieren of subsidiëren die een excessief beloningsbeleid hanteren. Sinds kort hanteren we zelfs de Brabantnorm, en daar is de PVV heel blij mee.

Maar voorzitter: deze subsidieverordening dekt absoluut niet de lading van die mooie Brabantse gedachte.

Want voorzitter, met deze subsidieverordening kunnen nog steeds veel te veel organisatiessubsidie krijgen die dat volstrekt niet nodig hebben geziende salarissen die er in hun organisaties worden rondgestrooid.

En dat komt omdat de weigeringsgrond in deze subsidieverordening alleen maar geldt voor exploitatiesubsidies en ook alleen maar geldt als de betreffende subsidie-ontvanger voor meer als 50% door overheidsgeld wordt gefinancierd.

Maar voorzitter, die beperkingen zijn toch niet uit te leggen aan de belastingbetaler? Want waarom zou de provincie bijvoorbeeld een subsidie willen geven van 80.000 euro aan een bedrijf waarvan de directeur 320.000 euro per jaar krijgt, enkel en alleen omdat zij bijvoorbeeld slechts voor een kwart van overheidsgeld afhankelijk zijn of omdat het niet om een exploitatiesubsidie gaat?

De gedeputeerde geeft aan dat hij niet kan ingrijpen als het gaat om projectsubsidies. Voorzitter, ik heb altijd gedacht dat het aan PS is om te bepalen aan wie en op welke gronden wij subsidie verlenen.

Voorzitter, het college heeft ook gesteld dat er geen door de provincie gesubsidieerde instellingen binnen Brabant zijn die boven de Balkenendenorm belonen. Een bizarre conclusie. Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een lijst voorhanden van instellingen waar boven-Balkenendesalarissen worden betaald. Er zit heel wat overlap tussen die lijst en de subsidielijst van de provincie. Om eens wat voorbeelden te noemen, organisaties als Fontys, Avans, GGZ Oost-Brabant, Kamer van Koophandel, Pantein V&V in Boxmeer, ROC Eindhoven, TuE, Stichting de Wever, Universiteit van Tilburg, Telos.

Allemaal organisaties waar legio subsidieinfuzen stevig zijn aangekoppeld en het geld van alle kanten letterlijk rijkelijk binnenstroomt. De provincie doet daar nog even een schepje bovenop, en de rijke subsidieontvangers lachen zich een bult.

Wat ons betreft zijn er drie zaken die in de voorliggende subsidieverordening niet deugen, en die willen wij dan ook amenderen.

Het gaat ten eerst om het toepassingsbereik: de beloningsnorm moet ook van toepassing zijn op incidentele subsidies en projectsubsidies.

Ten tweede moet de clausule dat de weigeringsgrond vanwege beloningsbeleid alleen geldt voor organisaties die voor minimaal 50% afhankelijk zijn van overheidsgeld worden geschrapt, en

Ten derde zouden wij de volstrekt overbodige hardheidsclausule geschrapt willen zien die immers GS alle ruimte gaat bieden om ook nog eens uitzonderingsposities te creeëren en de weigeringsgrond te gaan ontduiken.

 

Amendement provinciale beloningsnorm ook voor projectsubsidies

Amendement exit hardheidsclausule ASV

Amendement beloningsnorm ook voor minder dan 50% staatssteun

Motie Algemene Subsidieverordening