Spreektekst Beleidsevaluatie

Bij de behandeling van dit stuk in de commissievergadering heeft onze fractie een aantal kanttekeningen geplaatst bij de conclusies en aanbevelingen van de zuidelijke rekenkamer.

Want wie het rapport goed leest moet wel concluderen dat er om de hete brij heen wordt gedraaid.

Als een van de belangrijkste zaken wordt geconstateerd dat het onderzoeksbeleid op onderdelen verbetering behoeft. Misschien is dat waar, maar waar veel meer mee mis is, is met de uitvoering.

Het regent constateringen over dat 'in opzet' zaken wel in orde zijn maar in de uitvoering blijkt vervolgens van alles te mankeren.

Onze fractie vraagt dan ook vanaf deze plek aan de Rekenkamer om de volgende keer in normaal begrijpelijk Nederlands te rapporteren. Als de bedoelingen weliswaar goed zijn, maar de uitvoering knudde is, schrijf dat dan gewoon op.

Op onze vraag WAT het college nou concreet gaat doen om de kwaliteit van die uitvoering op orde te brengen hebben op geen enkele wijze antwoord gekregen. Wel hoorden we een keer of 8 het befaamde woord 'integraal' voorbijkomen en vloog de term 'goed inbedden' een keer of vijf over tafel.

Maar volgens de gedeputeerde zullen alle zorgen voorbij zijn met de instelling van een afdeling Kennis en Onderzoek. Wij hebben in dat kader inmiddels ook de notitie Kansen voor Kennis besproken in de commissie. Het is schokkend om te moeten lezen dat de provincie bijna 15 miljoen uitgeeft aan de kennisfunctie. Het is nog schokkender om te lezen dat er 20 fte beschikbaar is voor onderzoeksactiviteiten waaronder het onderzoek naar demografische ontwikkelingen. Voorzitter, voor onderzoekscijfers, statistieken en data, en gedetailleerde demografische prognoses hebben we in Nederland al sinds 1899 een fantastich instituut genaamd 'Centraal Bureau voor de Statistiek'. Maar onze provincie vindt het wiel kennelijk liever nog een keer zelf uit. Aldus een korte reflectie op de inbedding en de kwaliteit.

We hebben het ook gehad over de benutting van de beleidsevaluatie, want jammer genoeg ontbreekt dit essentiële aspect in het onderzoek. Het is juist dat vraagstuk dat iets zegt over het nut van het instrument beleidsevaluatie.

We hebben de gedeputeerde aldus in de commissievergadering gevraagd of het mogelijk is om inzicht te verschaffen in de mate waarin onderzoeken gebruikt worden en adviezen al dan niet worden opgevolgd dan wel overwogen. Ook geen antwoord op gekregen.

Wij blijven erbij dat er eerst een fatsoenlijke analyse van de benutting van het onderzoek en daadwerkelijke verbeteringen in de uitvoering moet plaatsvinden, alvorens alweer een nutteloze discussie over beleid te gaan voeren. Hiertoe zullen wij het ontwerp-besluit amenderen.

 

Amendement Beleidsevaluatie onderzoek ZRK