Spreektekst Kadernota ICT

Voorzitter,

De Kadernota ICT beleid is een uitwerking van de gekozen richting voor ICT, namelijk dat de basis op orde moet zijn en de provincie enkel volgend moet zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Dat is wat de PVV betreft ook meer dan genoeg, want ICT is een middel, en geen doel op zich.

 

De basis op orde brengen betekent dat er van een historisch ontstane lappendeken aan systemen moet worden toegewerkt naar een samenhangend applicatielandschap op basis van een ict architectuur. Daarnaast moet er veel gebeuren op het gebied van beveiliging van informatie en systemen.

 

Deze beide zijn zaken waar het bij overheden en in de non-profit sector nogal eens misgaat, en deze thema's baren onze fractie dan ook zorgen.

 

Wat betreft de informatie- en systemenbeveiliging wordt gesteld dat er zowel technisch van alles moet gebeuren, maar ook tussen de oren van de mensen. Wat dat laatste betreft moet dat minder vrijblijvend worden aangepakt dan in de kadernota is gesteld. Dan het op orde krijgen van de basis. Daarvoor moet veel gebeuren, en de komende tijd worden volgens de nota veel systemen vernieuwd.

 

Dat betekent dat veel ICT projecten worden uitgevoerd en dat ook in de beheerorganisatie een en ander zal gebeuren.

 

Een van onze zorgen daarbij is de beheersing en beheersbaarheid van de ICT-kosten. Het is onze vrees dat het College hier te gemakkelijk over denkt.

 

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de memorie van antwoord. De vragen van onze fractie over applicatieuitfasering en implementatie van nieuwe oplossingen en de daarbij komende kosten, zijn op naïeve wijze beantwoord.

 

Gesuggereerd wordt bijvoorbeeld dat de beheerslast lager zal zijn omdat er dadelijk minder applicaties zijn. Dat is een onzinstelling, want applicaties verschillen nou eenmaal in beheerslast.

 

Er wordt gesteld dat de interne beheerslast afneemt omdat er beheer bij een GBO wordt ondergebracht en gedeeld met andere provincies. Ook een onzinstelling, want als je er in de samenwerking een potje van maakt of een niet efficiente beheersorganisatie optuigt ben je evengoed duurder uit.

 

Tenslotte wordt gesteld dat de beheerslast lager gaat uitvallen omdat het beheer van standaardapplicaties voor een belangrijk deel buitenshuis wordt uitgevoerd. Ook deze claim raakt kant noch wal, want een externe partij zal het werk echt niet gratis doen.

 

Voorzitter, onze zorg is reëel: met name bij overheden en in de non profit sector worden de ICT- kosten niet zelden gigantisch overschreden.

 

En legio instanties gingen financieel nat omdat ze zich rijk rekenden maar de kleine lettertje in de offertes en contracten niet hadden gelezen, of omdat het mooie nieuwe systeem in de praktijk opeens veel minder kon dan de gelikte powerpoint presentatie vooraf deed vermoeden. Inhuur en expertise van buitenaf: klinkt heel leuk, maar niet zelden is de eindfactuur een stuk duurder dan oorspronkelijk bedacht.

 

Voorzitter, de belastingbetaler moet waar krijgen voor zijn geld. De huidige systemen en methodiek zijn achterhaald en versnipperd, er is dus veel werk aan de winkel.

 

Maar dat betekent niet dat hier nonchalant beweerd moet worden dat de ICT goedkoper en efficienter wordt OMDAT wordt samengewerkt, uitbesteed en standaardpakketten worden aangeschaft.

 

Voorzitter, ik hoor graag hoe het college gaat waarborgen dat bij deze provincie niet hetzelfde gaat gebeuren als bij veel overheidsorganisaties gebeurt: dat de ICT kosten gierend uit de hand lopen.

 

Voorzitter, er ligt een heel zware taak voor de parttime CIO ......