Spreektekst voorstel Kennis en Onderzoek 19-04-20123

Voorzitter,

 

Het voorstel Kennis en Onderzoek, dat is waar wij vandaag over moeten besluiten.

 

We moeten iets vinden over het kwartiermaken voor BrabantKennis, over het wijzigen van de subsidierelatie met onder meer PON en Telos, over het formeren van een nieuwe adviesstructuur, we moeten het onderzoeksbeleid vaststellen en een gewijzigde verordening.

 

Voorzitter, BrabantKennis. Voor de PVV is nog steeds niet duidelijk wat het nou is en wat de doelstellingen zijn. Vage en wollige kreten zoals 'BrabantKennis helpt de provincie en haar partners om greep te krijgen op de toekomst' bieden ons absoluut geen vertrouwen: het lijkt immers meer op het marketingpraatje van een of ander glad organisatieadviesbureau, dan op een argument vanuit een degelijke overheid waar de burger vertrouwen in zou moeten kunnen hebben.

 

 Als BrabantKennis straks voornamelijk met alweer dezelfde gebruikelijke netwerkvriendjes wordt bevolkt, is er geen enkele sprake van een frisse en kritische blik. Dan is het vooral elkaar de bal toespelen, elkaars baantjes warmhouden en elkaar naar de mond praten. Wij als PS worden geacht nú te beslissen en zitten straks opgescheept met dezelfde incrowd als bij elke andere provinciale praat- of overlegclub.

 

De subsidierelatie met de - zoals u ze noemt - kennisinstituten. Het klinkt heel leuk dat het college een andere inkleding voor het woord subsidie gaat gebruiken, maar het blijft op hetzelfde neerkomen. Heeft u ooit al eens onderzocht of er nog andere onderzoeksinstituten, wetenschappers of private onderzoeksbedrijven zijn die advies- of onderzoeksopdrachten zouden kunnen uitvoeren? Wij weten het antwoord wel, dat is gewoon 'Nee'. Telos en PON zijn zo'n beetje deel van de bestuurlijke familie en leveren de gewenste politieke conclusies, dat is wel zo comfortabel voor het college.

 

Ook nu wordt het in zee gaan met instituten als PON en Telos als een vanzelfsprekendheid gepresenteerd. Want de vraag die bij het college is gerezen is niet óf Telos en PON de kennisleveranciers moeten zijn, maar via welke financiële constructie.

 

Kan het college nog eens aangeven waarom er kennelijk als vanzelfsprekend met Telos en PON wordt gewerkt?

 

Voortbordurend op die - zoals u het noemt - gewijzigde subsidierelatie. Het college wil aan PON nog steeds een basisfinanciering gaan geven. Best college, als PON als onderzoeksinstituut niet kan bestaan zonder de provincie of zonder financiële steun van de belastingbetaler, en datzelfde geldt ook voor Telos (maar daarvan betaalt de belastingbetaler via de rijksbijdrage van de UvT nou eenmaal een deel van de rekening), dan is er simpelweg geen bestaansrecht.

 

Een goed onderzoeksinstituut kan namelijk ook zonder belastinggeld zijn brood verdienen.

 

Dan voorzitter, de nieuwe adviesstructuur. Ook hier wordt PS vandaag gevraagd om in te stemmen met iets waarvan enkel wat contouren geschetst zijn. Het komt erop neer dat GS zegt "we willen het anders doen, maar we weten nog niet precies hoe, maar wilt u alvast ja zeggen, dan vullen wij de rest wel in." Voorzitter, een rare volgorde der dingen.

 

Mag ik tevens van het College horen welke budgettaire efficiencywinst er geboekt gaat worden? Ik interpreteer in de door u voorgestelde 'nieuwe adviesstructuur met aandacht voor de mogelijkheden tot personele vervlechting van de secretariaten, huisvesting, onderlinge netwerksynergie, financiering en gezamenlijk werkprogramma' toch behoorlijk omvangrijke kansen voor budgetrestrictie, en onze fractie wil graag van het college vernemen welke budgettaakstelling zij in gedachten heeft.

 

Voorzitter, een centrale afdeling Kennis en Onderzoek. Onze fractie vreest dat er teveel kennis weglekt bij de beleidsafdelingen. Het is juist daar waar de kennis aanwezig moet zijn. Ook vreest onze fractie dat er nog meer dan voorheen voorgekauwde en gewenste conclusies en resultaten zullen worden geproduceerd vanwege vanzelfsprekende onderzoekslijntjes en de op te tuigen netwerken - en dat is onwenselijk. Wil u daadwerkelijk goed beleid, dan moet u ook durven onderzoeken of u wel de juiste dingen doet, en of beleidsideeën wel verstandig zijn of misschien juist niet. En soms is de conclusie dan wellicht niet wat je had gehoopt, maar het is wel de enige manier om echt vooruit te komen. Enkel door alle zijden van het spectrum te onderzoeken doe je recht aan het begrip 'Kennis'.

 

Voorzitter, tenslotte ontwerp besluit 2, waar PS wordt gevraagd de verordening aan te passen.

 

Hier kan de PVV om een aantal redenen niet mee instemmen. Ten eerste wil GS kennelijk veel minder verantwoording afleggen als het gaat om het object van onderzoek, de methode en de wijze van onderzoek. Ten tweede vindt GS het kennelijk niet meer van belang om over de voortgang te rapporteren, vinden ze het niet nodig verbeteringsplannen op te stellen naar aanleiding van eventuele bevindingen en over budget wordt al helemaal niet meer gesproken. Onaanvaardbaar dus.

 

Voorzitter, we wachten met belangstelling op de reactie van het College.

 

 

Patricia van der Kammen