Spreektekst Joyce Kardol bij opening bijenkasten provinciehuis

Vrijdag 19 april hebben de Provinciale Staten unaniem ingestemd met de PVV-motie om deze lente - dit bloesemseizoen - imkers de gelegenheid te geven tot, daar waar mogelijk, het plaatsen van bijkassen en –planten op het dak van of op het terrein van het provinciehuis. Op donderdag 20 juni heeft de feestelijke onthulling plaatsgevonden van de geplaatste bijenkasten in de Vindertuin van het provinciehuis.

‘’To bee or not to bee’’

To bee or not to bee… Het klinkt als een flauwe woordspeling, maar het raakt wel de kern. De laatste tien jaren gaan wereldwijd de aantallen bijenvolken schrikbarend achteruit. Over de hele aardbol sterven bijen in rap tempo. En dat terwijl deze bestuivers aan het begin staan van onze voedselketen.

Een bijenvolk is een fenomeen in het rijk der dieren. Bijenhoning heeft een antibacteriële, pre- en probiotische werking en het gif van bijen wordt zelfs ingezet tegen tal van aandoeningen en kwalen. Daarmee leveren bijen ook een belangrijke bijdrage aan onze gezondheidszorg. 

Ik sta hier met gepaste trots. Omdat wij hier met zijn allen laten zien dat we in Brabant bijensterfte geen bijzaak vinden.

Allereerst ben ik trots op mijn partijgenoot en Tweede Kamerlid Dion Graus wiens landelijke motie voor bijenkasten op overheidsgebouwen unaniem werd aangenomen. Ik ben verheugd dat zijn initiatief op korte termijn hier in Brabant invulling heeft gekregen. En dan helemaal als je bedenkt dat alle fracties van de Staten dit initiatief gesteund hebben. Unaniem gaan we voor het belang van de bij.

Ook verdient de snelheid van de uitvoering van deze motie complimenten. Papier is vaak geduldig, maar hier hebben we laten zien dat uitvoering van beleid soms ook heel snel kan gaan. Een woord van dank aan alle betrokkenen ambtenaren is hier dan ook zeker op zijn plaats. En niet in de laatste plaats wil ik stilstaan bij onze imker Joek Henskes, die zich bereid heeft gevonden om de bijenkasten te onderhouden.

Kortom, ik ben er trots op dat we na wereldprimeur in de binnentuin van de Tweede Kamer, nu ook op ons Brabantse provinciehuis ons eigen bijenvolk hebben. Ik heb me laten vertellen dat deze vier kasten momenteel ruim 40.000 bijen herbergen. Wellicht is dit het begin van Provinciale Staten honing.

Dadelijk zullen gedeputeerde Van den Hout, imker Joek Henskes en ik samen een bloemperk inzaaien met bijvriendelijk bloemenzaad. Dat is een symbolische handeling. We hopen hiermee niet alleen hier een meer bijvriendelijk klimaat te creëren hier in de Vlindertuin, maar ook symbolisch meer bewustwording te zaaien over de slechte bijenstand. En bewustwording over wat je zelf kunt doen voor een bijvriendelijk Brabant. Want waarom zou je als overheidsinstelling imkers geen vrij baan geven voor het plaatsen van bijenkasten op de daken? Maar dat geldt ook voor ondernemers en andere organisaties. En zelfs alle Brabanders met een achtertuin kunnen relatief eenvoudig bijdragen. Imker Joek zal daar straks verder ingaan op de bijtjes en de bloemetjes. Want alleen samen maken we de stap naar een echt bijvriendelijker Brabant!

Uitnodiging