Inbreng N279 (verbreding weg Den Bosch-Veghel)

Een van de traagste en onprettigste provinciale wegen van Noord Brabant gaat eindelijk op de schop. Niet zo uitgebreid als we eigenlijk zouden willen, maar gezien de omstandigheden is de PVV content met de oplossing, behoudens de geplande maximumsnelheid.

  

Op een weg die voor 100kmh is gebouwd heeft de automobilist ook de neiging om 100kmh, of zoals in Nederland gebruikelijk, een paar kilometer harder te rijden. Het plaatsen van borden met 80 erop wekt slechts ergernis en onbegrip en indien de controle niet grootscheeps wordt aangepakt, dan zal de gemiddelde snelheid veel minder dan 20 km lager zijn dan dat er "100 borden" zouden staan. Betutteling van het ergste soort.

  

Dagelijks ergeren talloze automobilisten op de A2 zich mateloos aan de belachelijk lage snelheid van 100 km per uur op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Die maximumsnelheid was, net zoals die hier op de N279 geprojecteerd wordt, "maatschappelijk gewenst". Ammehoela, het was gewenst door wat actiegroepen die met felrood gekleurde geluidskaarten langs de deuren gingen om mensen uit de omgeving er toe te zetten een handtekening te zetten voor het dreigende gevaar! De lokale politiek is kennelijk zo bang voor de actiegroepen dat men meebuigt.

  

Rood! De kleur waar je niet genoeg voor gewaarschuwd kunt worden!
Maar... IS die maatschappelijke wens wel breed gedragen? De PVV wil dat wel eens weten! Van de omwonenden EN van de automobilisten; NIET van de actiegroepjes. Een eurootje of 5000 voor een representatieve steekproef, waarna wij ECHT kunnen bepalen of 80 kmh wel de gewenste snelheid is. Een motie dienen wij daartoe in.

  

Eveneens om die reden dienen wij 3 amendementen in:

  

1 waarin in het dictum bij de overwegingen bij de voorkeursvariant "en een voorlopige maximumsnelheid van 80 km/h maatschappelijk het meest wenselijk is" te laten vervallen

  

2 waarin het dictum bij de overwegingen "Gedeputeerde Staten bevoegd zijn om de maximumsnelheid aan te passen aar 100 km/h aan te passen indien dit noodzakelijk en gewenst is" te vervangen door "Gedeputeerde Staten bevoegd zijn om de maximumsnelheid aan te passen van 100 naar 80 km/h aan te passen indien dit noodzakelijk en gewenst is"

  

en 3, die wij intrekken op het moment dat amendement 2 wordt aangenomen, waarin het dictum "Gedeputeerde Staten bevoegd zijn om de maximumsnelheid aan te passen naar 100 km/h aan te passen indien dit noodzakelijk en gewenst is" te veranderen in "Gedeputeerde Staten bevoegd zijn om de maximumsnelheid aan te passen naar 100 km/h aan te passen indien dit gewenst is", vanwege het simpele feit dat het nooit noodzakelijk KAN zijn om de snelheid te verhogen van 80 naar 100 km/h en derhalve het gestelde in de originele tekst een toekomstige verhoging uitsluit.

  

Verder dienen wij nog een vierde amendement in, waarin wij vragen de 1,2 miljoen voor de natuurcompensatie zoveel als mogelijk te investeren in natuur ten behoeve van geluidswering en natuur langs het aan de overzijde liggende en mede dankzij de PVV te realiseren fietspad in plaats van in de EHS een eind verderop.