Spreektekst kaderstelling digitale agenda

Voorzitter,

Het Kader voor de Digitale Agenda van Brabant. De PVV heeft er sinds het begin zeer kritische kanttekeningen bij gezet. Die blijven we hebben. We betrekken bij de voorliggende notitie het businessplan voor het breedbandfonds.

  

Nut en noodzaak van het willen verglazen van 100% van Brabant is niet aangetoond. Een slappe poging daartoe is het jankverhaal dat er een digitale tweedeling dreigt als we niet snel ingrijpen.

  

Voorzitter, in Brabant is iedereen in de gelegenheid om snel te kunnen internetten. Toch wil deze provincie op kosten van de belastingbetaler tot elk individueel adres in Brabant een digitale zevenbaans supersnelweg aanleggen. Dat is absurd en niet te verantwoorden richting de belastingbetaler.

  

Maar er zijn wel een paar bedrijven die er gigantisch van profiteren. Bedrijven die ook al voor tientallen miljoenen Brussels belastinggeld binnenharken en jawel, dezelfde bedrijven die ook tot hun nek in de eveneens door deze Provincie uit dit fonds te subsidieëren digitale zorgdiensten zitten. Dat is driedubbel kassa, of is dit nou wat het college telkens bedoelt met de term multiplier-effect?

  

Voorzitter, het koper heeft nog enorm veel groeipotentieel, de techniek van data-aanbod staat niet stil, en de alternatieven zoals 4G komen razendsnel dichterbij.

  

Gesteld wordt dat de bedrijven die gebruik kunnen maken van het glasvezelnetwerk er kostenvoordeel van hebben. Als dat inderdaad het geval zou zijn, dan hadden ze de investering allang zelf gedaan.

  

En investering, voorzitter, dat is het nou net het cruciale woord in dit hele verhaal over het aanleggen van breedbandinfrastructuur. Want wat lezen we nou eigenlijk in het ontwerp businessplan? Daar wil het college ons juist doen geloven dat de businesscase een financieringsprobleem is.

  

Letterlijk schrijft zij: Er is in beide gevallen, buitengebieden en bedrijventerreinen, sprake van marktfalen door een financieringsprobleem: de kosten van deze aansluitingen zijn dermate hoog, dat het voor de markt niet rendabel is om deze investering te doen.

  

 

Voorzitter, dit kan een tentamenvraag zijn voor een eerstejaars economiestudent, maar die kopt hem in ook zonder zijn studieboek. Ofwel u noemt het een financieringsprobleem, met een toelichting waarom het een financieringsprobleem is, ofwel u noemt het een investeringsprobleem, met de uitleg zoals u die hier verschaft over de te hoge kosten. Graag hoor ik van de gedeputeerde wat het nou moet zijn.

  

Want, voorzitter, het vervolgverhaal blijft onduidelijk en blijft zweven: is de provincie nou dadelijk de financier of investeerder?

 

De PVV wil duidelijk uitsluitsel hebben.

  

De legitimering van deze hele operatie wordt dan ook nog eens gezocht in digitale diensten voor burgers zoals zorgdiensten. Hoe nobel de plannen ook klinken, dit is niet aan de provincie. Ook hier staan de bedrijven wel al handenwrijvend te wachten op de vette provinciale portemonnee. Logisch dat de provincie telkens spreekt over marktfalen

.

Waarom zou de markt immers investeren als de provincie de rekening royaal wil betalen? ......

Voorzitter, het zal u duidelijk zijn, de PVV is tegen dit vreselijke plan.