Spreektekst instelling fondsen

Voorzitter,

Vandaag geeft de meerderheid in provinciale staten van Brabant bijna een half miljard euro publiek geld uit handen. Provinciale Staten hebben er dadelijk geen feitelijke zeggenschap meer over al wordt dat wel gesuggereerd; ze mogen er enkel voor de bühne iets van vinden maar gaan er de facto niet meer over. We worden periodiek zoet gehouden met voortgangsrapportages, maar de generatie na ons mag er pas weer een echte mening over hebben.

  

Voorzitter, ik stel de gewetensvraag dan ook vooral aan de collega statenleden vandaag: is dat echt wat u wilt?

Voorzitter, we geven niet alleen onze zeggenschap over de publieke middelen op, ze gaan ook nog eens uitgegeven worden aan volstrekt verkeerde doelen.

  

Zoals daar bijvoorbeeld is het fonds voor digitaal breedband. We zijn er duidelijk over geweest, er is geen business case voor het volledig verglazen van Brabant, en de argumenten waarop de business case leunt rammelen aan alle kanten. En hoe zit het met de staatssteun?

  

Voorzitter het energiefonds.

De Klimatologie blijkt de Fyra van de wetenschap te zijn, het vehikel rammelt aan alle kanten. Nagenoeg niets klopt er van door de politiek gestuurde IPCC-klimaatmodellen. Al 16 jaar stijgt de temperatuur wereldwijd niet meer. Al sinds 1987 is de temperatuur in De Bilt niet gestegen. Dit is door geen enkel klimaatmodel voorzien.

En wellicht de grootste zwendel uit de wereldgeschiedenis is de volstrekt irrelevante, ineffectieve, en onwaarschijnlijk dure strijd tegen CO2.

  

Het CO2 dat planten laat groeien en een onschuldig en nuttig gas is. Dát fantastische gas noemt de klimaatkerk de vijand en het wordt als een ware inquisitie bestreden met volstrekt overbodig klimaatbeleid. Meer dan 1000 miljard is er wereldwijd uitgegeven.

  

Voorzitter, windmolens zijn niet rendabel, uitontwikkeld en ze worden nooit rendabel, ook niet met nog meer belastinggeld. Om de doelstellingen van de goedgelovige klimaatfreaks te behalen zou er tot 2020 58 miljard euro nodig zijn aan windsubsidies, daarbij komen nog vele miljarden voor netaanpassingen en vergeet de kapitaalvernietiging van bestaande electriciteitscentrales niet. Met een netto-effect op de temperatuur van 0,0 graden.

  

Sinds afgelopen maandag ligt er bovendien een stevig rapport van het Centraal Plan Bureau dat onze stelling ten aanzien van windmolens geheel onderschrijft: nut onduidelijk, geen of nauwelijks invloed op milieu en klimaat. En zelfs de PvdA economen Vermeend en Van der Ploeg noemen de keuze voor windenergie onbegrijpelijk en weggegooid geld.

  

Voorzitter, het is duidelijk, we moeten niet investeren in technieken die zonder subsidie onrendabel zijn. Het is tijd om écht baanbrekend bezig te zijn. De slimste regio moet bezig zijn met oplossingen, fundamentele wetenschap en boerenslimheid. Wij zien het geld liever geinvesteerd in onderzoek en de bijbehorende ontwikkelingen voor goede energieopslagsystemen, voor innovatieve energieopwekking en veiligheid rondom energie-opwekking, en energiebesparing. Het geld voor het energiefonds moet wat de PVV betreft dan ook wordt toegevoegd aan het innovatiefonds, en daar geoormerkt aan die doelen worden besteed.

 

<<amendement waarin wij vragen het geld voor energietransitie in te zetten in het innovatiefonds ten behoeve van elementaire wetenschap op het gebied van innovatieve energie ontwikkeling en opslagsystemen.>>

  

Dan voorzitter, het groenfonds.

Niet alleen is de doelstelling van dit fonds volstrekt achterhaald, er kleven ook nog eens enorme haken en ogen aan.

Ten eerste is daar het feit dat het fonds niet revolverend is. We hebben het dus over ordinaire subsidieverstrekking, met gigantische financiële risico's van dien.

  

Dan de risico's die samenhangen met regels voor overheidsfinanciën zoals overschrijding van het EMU saldo. De gedeputeerde overweegt (aldus een bericht op nu.nl) dat er deze kabinetsperiode nog geen boete komt voor overtreding van de nieuwe regels voor overheidsfinanciën. Hij gokt er dus met andere woorden op dat de boete het college deze bestuursperiode gespaard zal blijven. Geacht college, gokken moet u in het casino doen. Niet in het provinciehuis met belastinggeld, in de hoop dat niet u, maar hoogstens de generatie bestuurders na u met het probleem opgezadeld zal zitten.

  

Als zich dan financiële problemen voordoen wil het college die afdekken met potentiële grondverkoop. Dit terwijl iedereen weet dat grond momenteel slecht verkoopbaar is.

  

Tenslotte de beheerskosten. Deze worden niet uit het groenfonds gedekt, maar kunnen intussen wel oplopen tot 30 miljoen euro per jaar. Kan het college toelichten waar zij straks 30 miljoen euro voor beheerskostendekking vandaan tovert?

  

Kortom: een gigantische puinhoop waar maar liefst 240 miljoen publiek geld naartoe gaat.

Voorzitter, het innovatiefonds tenslotte. De PVV is blij met dit fonds. Technologie en innovatie kunnen hier een enorme boost mee krijgen in Brabant, waar deze ontwikkelingen nu al zeer kansrijk en groeiend zijn. Inzetten op zaken als hightech en medische technologie heeft enorm potentieel.

  

De PVV wil in dat kader een megacompliment geven aan de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, voor de uitstekende en succesvolle wijze waarop zij Israelische hightechbedrijven binnenhaalt in Brabant.

Israel is een land waar de technologie en innovatie tot de wereldtop behoort, bijvoorbeeld op het gebied van de medische wetenschap, medische technologie, ICT, landbouw en energie.

  

Voor Brabant ligt er een fantastische kans voor banen en omzetgroei als de Provincie dit met het innovatiefonds verder uitbouwt en intensiveert. De PVV kan dit alleen maar van harte toejuichen.

  

Werk aan innovatieve oplossingen voor energieopslag, mobiliteit, en gezondheid.

<< amendement 2 dictum statenvoorstel>>